Du kan finne mer informasjon om datagrunnlaget for hver indikator i Om statistikken og avsnittet Produksjon. 

Les gjerne mer om likestilling i artikkelen Hvor likestilt er vi?

Indikatorer for kjønnslikestilling. 2021
Indikatorer for kjønnslikestilling. 2021. Les mer om innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren.

Infografikken viser tolv indikatorer som beskriver graden av likestilling mellom kvinner og menn. Du finner tallgrunnlaget under fanen Vis som tabell.