Søk

Viser 5 av 5
Sorter:
 1. Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2025 - SSB

  Rapporter 2005/38 Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2005 Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2025 Publisert: 22

 2. Regional variasjon i sykefraværet blant sykepleiere og helsefagarbeidere - SSB

  sykefravær innenfor rammene av en mikro­simuleringsmodell for arbeidstilbud (Helsemod). Funnene indikerer at

 3. Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2020 - SSB

  Rapporter 2002/18 Modelldokumentasjon og beregninger med HELSEMOD Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2020 Publisert: 15

 4. Betydelig underdekning av helsepersonell i 2035 - SSB

  utført med Statistisk sentralbyrås modell HELSEMOD, og er basert på en rekke forenklinger

 5. Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2030 - SSB

  Rapporter 2009/9 Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2008 Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2030 Publisert: 23