Rapporter 2005/38

Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2005

Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2025

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2025. Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2005

Ansvarlige

Inger Texmon, Nils Martin Stølen

Serie og -nummer

Rapporter 2005/38

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Sysselsetting, Helsetjenester

ISBN (elektronisk)

82-537-6903-2

ISSN

0806-2056

Antall sider

43

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt