Søk

Viser 15 av 63
Sorter:
 1. De fleste bor romslig i eide boliger - SSB

  byene hadde eget bad. For eksempel i det daværende Kristiania var andelen boliger med bad 12 prosent, i Bergen og Trondheim 7 prosent. Nær sagt alle

 2. Prisrekord på boliger - SSB

  økte boligprisene i store trekk fram til 1898. Rett før det såkalte Kristiania-krakket i 1899 var boligprisene i Oslo reelt sett på et tilsvarende nivå som i 1997

 3. Fra småhus til bygård og villa - SSB

  . Tallene viste blant annet at i de store byene var det bosatte i Kristiania og Drammen som i

 4. Fra bolignød via «folkhem» til boligmarked - SSB

  forskjeller mellom arbeiderne og de øverste lag. Størst var forskjellen i Kristiania. Her var om lag 40 prosent av arbeiderboligene overbefolkede, sammenlignet

 5. Statistisk årbok 2000,Hundehold i Kristiania. 1849-1922

  > Historisk statistikk > Digitaliserte publikasjoner > Hundehold i Kristiania. 1849-1922   Antall hunder med betalt hundeskatt Innbragt til politiet som

 6. Hvordan Arbeidskraftundersøkelsen ble til

  . april 1903 var en henstilling til Stortinget om hjelp fra «arbeidsløse i Kristiania». For å bøte på «uforskyldt nød og elendighet» som var resultat av

 7. 60 prosent av utgiftene til mat - SSB

  Søbye Seks av husholdningsregnskapene ble hentet fra familier i Kristiania. De resterende ble hentet fra to familier hver i Eidsfoss, Strømmen og Fetsund. Familiene

 8. Ikke av «fremmed race» - SSB

  undersåtter. De største gruppene utlendinger fantes i Smaalenene (Østfold) og Kristiania. Statistikerne var likevel mer opptatt av den statistikken som omhandlet de ulike

 9. «Aareladere, Iglekoner og Mirakeldoktorer» - SSB

  . En greker i Kristiania Bind fire i folketellingen 1891 inneholdt statistikk om alder og ekteskapelig stilling

 10. Mindre melk og brød - SSB

  utført og bearbeidet av Kristiania kommunes statistiske kontor har likevel fått vel så stor betydning. Forbruksundersøkelsen fra 1912 omfattet

 11. Folketellingen fra 1910 vekkes til live - SSB

  var det flere enn 13 professorer ved Universitetet i Kristiania i 1865, og gjentas søket skrevet med

 12. "Det lyste dog som en stjerne" - SSB

  . november 1864 kunne beboerne i Kristiania beundre et usedvanlig lys i tårnet på Trefoldighetskirken

 13. Levekår i storbyene: Noen bydeler er særlig utsatte - SSB

  levekårsproblemer jo mer urbanisert bostedet er. Forfatter: Anders Barstad "Det var i den tid jeg gikk omkring og sultet i Kristiania, denne forunderlige by som ingen forlater før han har fåt mærker av den ...." (Hamsun 1890

 14. Likestillingens siste skanse? - SSB

  justiskomiteen om utferdigelse av lov om personnavn (Ot.prp. nr.12 for 1922), Kristiania: Justiskomiteen. Scheuble, L. R., K. Klingemann og D. R. Johnson (2000

 15. Inntektsulikhet i Norge i lys av Piketty-debatten - SSB

  (Søbye, 1999 gir en treffende og poetisk beskrivelse av Kristiania-krakket), som førte til at inntektsandelene til den rikeste 1 prosenten gikk ned fra 20 prosent i 1896 til 15 prosent i 1902. Mangel på tallmateriale