Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 17 treff for "bolig kristiania" på nettstedet

Sorter etter:
 • "Meddelelser angaaende Kristiania by"

  Publisert:

  Tallenes fortellinger: Oslo i tall 1801-2000 "Meddelelser angaaende Kristiania by" Publisert: 12. Forfatter: Espen Søbye Veksten i Kristiania og Aker var spesielt sterk fra 1855 til 1875 og fra 1875 til 1900

  Artikkel
 • De fleste bor romslig i eide boliger

  Publisert:

  byene hadde eget bad. For eksempel i det daværende Kristiania var andelen boliger med bad 12 prosent, i Bergen og Trondheim 7 prosent. Nær sagt alleSamfunnsspeilet, 2010/5-6 Boforhold og boligøkonomi De fleste bor romslig i eide boliger Publisert: 6

  Artikkel
 • Prisrekord på boliger

  Publisert:

  økte boligprisene i store trekk fram til 1898. Rett før det såkalte Kristiania-krakket i 1899 var boligprisene i Oslo reelt sett på et tilsvarende nivå som i 1997Samfunnsspeilet, 2008/5-6 Boforhold og boligøkonomi Prisrekord på boliger Publisert: 8. desember 2008 Det er mye dramatikk i boligmarkedet etter flere

  Artikkel
 • Fra småhus til bygård og villa

  Publisert:

  . Tallene viste blant annet at i de store byene var det bosatte i Kristiania og Drammen som i. Størst var veksten i Lillehammer, Tønsberg og Narvik. Urbant på Grünerløkken I Kristianias syv bydeler var det store forskjeller i boligmassen. I Gamlebyen (Oslo, Kampen og Vålerengen

  Artikkel
 • Fra bolignød via «folkhem» til boligmarked

  Publisert:

  forskjeller mellom arbeiderne og de øverste lag. Størst var forskjellen i Kristiania. Her var om lag 40 prosent av arbeiderboligene overbefolkede, sammenlignet. I Norge og Sverige i 2005 representerer boligen brorparten av husholdningens samlede formue, og tar en betydelig del av husholdningenes budsjett. Forfatter

  Artikkel
 • 60 prosent av utgiftene til mat

  Publisert:

  Søbye Seks av husholdningsregnskapene ble hentet fra familier i Kristiania. De resterende ble hentet fra to familier hver i Eidsfoss, Strømmen og Fetsund. Familiene. De seks familiene i Kristiania levde stort sett av mannens lønn, nær 1 400 kroner per år. Husholdningene utenfor Kristiania hadde alle biinntekter av losjerende, grisehold og

  Artikkel
 • Ikke av «fremmed race»

  Publisert:

  undersåtter. De største gruppene utlendinger fantes i Smaalenene (Østfold) og Kristiania. Statistikerne var likevel mer opptatt av den statistikken som omhandlet de ulike største byene i landet var Kristiania i en stilling for seg, hvor nærmere 62 prosent av

  Artikkel
 • «Aareladere, Iglekoner og Mirakeldoktorer»

  Publisert:

  . En greker i Kristiania Bind fire i folketellingen 1891 inneholdt statistikk om alder og ekteskapelig stilling. Foruten tabeller på nasjonal nivå, rikets byer og bygder, fantes det detaljerte livsstillingstabeller for byene Kristiania, Trondhjem og Bergen

  Artikkel
 • Mindre melk og brød

  Publisert:

  utført og bearbeidet av Kristiania kommunes statistiske kontor har likevel fått vel så stor betydning. Forbruksundersøkelsen fra 1912 omfattet husholdningsregnskaper fra 171 familier i Kristiania, Bergen, Trondhjem, Drammen, Kristiansand og Hamar

  Artikkel
 • Folketellingen fra 1910 vekkes til live

  Publisert:

  var det flere enn 13 professorer ved Universitetet i Kristiania i 1865, og gjentas søket skrevet med, fødested og bosted, men også yrke, familiestatus, statsborgerskap og så videre. Professorsøk finner Welhaven Søker man på professor på yrke i 1865-tellingen gir det 13 treff

  Artikkel
 • "Det lyste dog som en stjerne"

  Publisert:

  . november 1864 kunne beboerne i Kristiania beundre et usedvanlig lys i tårnet på Trefoldighetskirken. Dynamoen ble drevet med rem fra brukets hoveddriftsmaskin. I 1880 ga en dynamo på 2 hk, drevet på samme måte, belysning for Bentse Brug i Kristiania og i 1887 fikk Berger Fabriker i Svelvig en dynamo

  Artikkel
 • Levekår i storbyene: Noen bydeler er særlig utsatte

  Publisert:

  levekårsproblemer jo mer urbanisert bostedet er. Forfatter: Anders Barstad "Det var i den tid jeg gikk omkring og sultet i Kristiania, denne forunderlige by som ingen forlater før han har fåt mærker av den ...." (Hamsun 1890 leve i Kristiania, og tidligere levekårsforskning har framhevet storbyene som "en

  Artikkel
 • Inntektsulikhet i Norge i lys av Piketty-debatten

  Publisert:

  (Søbye, 1999 gir en treffende og poetisk beskrivelse av Kristiania-krakket), som førte til at inntektsandelene til den rikeste 1 prosenten gikk ned fra 20 prosent i 1896 til 15 prosent i 1902. Mangel på tallmateriale eksempel være mye å spare på å dele bolig og bil. Ved å ta hensyn til stordriftsfordeler i konsum blir Gini-koeffisienten i fordelingen av husholdenes

  Artikkel
 • Likestillingens siste skanse?

  Publisert:

  justiskomiteen om utferdigelse av lov om personnavn (Ot.prp. nr.12 for 1922), Kristiania: Justiskomiteen. Scheuble, L. R., K. Klingemann og D. R. Johnson (2000. Informasjon om respondentenes bosted, inntekt samt deres egen og foreldrenes utdanning er hentet fra SSBs registre

  Artikkel
 • Iakttakelser og erfaringer vedrørende representative utvalg

  Publisert:

  , mens en har tildelt Kristiania 6 350 skjema, noe som tilsvarer omtrent 1/16 av den voksne befolkningen i 1891, har en valgt 1/9 som basis for den voksne befolkningen i de mellomstore byene, og vår hovedstad Kristiania. Fordi det hvert år er en folketelling her, har vi hatt fordelen av å

  Artikkel