Søk

Avgrens treffene
Viser 7 av 7
Sorter:
 1. 10645: Miljøavgifter, etter type avgift (mill. kr) 1995 - 2020

  klimagassutslipp inkl. klimakvoter, i alt, ¬ CO2-avgift, ¬ Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomheten på

 2. 11639: Miljøavgifter, etter næring (SN2007) og avgift (mill. kr) (avslutta serie) 2008 - 2016

  , Miljøavgifter, i alt, Avgifter på klimagassutslipp inkl. klimakvoter, i alt, Avgifter på

 3. 12789: Miljøavgifter, etter næring (SN2007) og avgift (mill. kr) 2008 - 2019

  , Miljøavgifter, i alt, Avgifter på klimagassutslipp inkl. klimakvoter, i alt, Avgifter på

 4. 13008: Antall planer med innsigelser og antall innsigelsesbegrunnelser til kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner, etter innsigelsesmyndighet og begrunnelser brukt for innsigelser (K) 20

  , Klimagassutslipp, Kulturminner, kulturmiljø, landskap, Næringsvirksomhet i alt, Jord- og skogbruk, Reindrift, Fiskeri, Massetak, andre næringsinteresser, Risiko og

 5. 10647: Miljø- og miljørelaterte avgifter (EU/OECD/FN), etter næring (SN2007) og avgift (mill.kr) (avslutta serie) 2008 - 2014

  , Miljøavgifter, i alt, Avgifter på klimagassutslipp inkl. klimakvoter, i alt, Avgifter på

 6. 08854: J1. Konsern del 1. Plansak, byggesak, oppmåling, kulturminner, natur og nærmiljø - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

  . År sist vedtatt/revidert, B.12.f Finnes vedtatt plan/retningslinjer m/spes fokus på klimagassutslipp (1=ja,0=nei), B.12

 7. 04690: J. Komune del 1. Plansak, byggesak, oppmåling, kulturminner, natur og nærmiljø - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

  på universell utforming. År sist vedtatt/revidert, B.12.f Finnes vedtatt plan/retningslinjer m/spes fokus på klimagassutslipp (1=ja,0=nei), B.12