Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 118 treff for "oslo" på nettstedet

Sorter etter:
 • Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)

  Menn mottar mindre foreldrepenger enn tidligere

  Publisert:

  . Størst utbetalinger per barn i Oslo Oslo rangerer klart høyest når det gjelder gjennomsnittlige utbetalinger av kontante overføringer per barn: 41 300 kroner i 2015. Dette skyldes blant annet at det i Oslo blir født relativt sett flere barn enn i noe annet fylke

  Statistikk
 • Varetransportundersøkelsen (opphørt)

  En tredel av godstransporten fra Oslo og Akershus

  Publisert:

  ). En tredel av godstransporten fra Oslo og Akershus Vareleveranser på 21,8 millioner tonn ble i 2014 sendt internt i Oslo og Akershus og til andre deler av landet. 19,1 millioner tonn ble transportert fra Oslo og Akershus. Største mottaker utenfor

  Statistikk
 • Folke- og boligtellingen, innvandrernes boforhold (opphørt)

  Ikke-vestlige innvandrere bor trangt

  Publisert:

  . Stor andel av innvandrerbefolkningen bor i Oslo Av Norges innvandrerbefolkning på 305 000, har 210 000 bakgrunn fra ikke-vestlige land. Hele 80 000, eller 38 prosent av innvandrerne fra ikke-vestlige land, bor i Oslo, mot 23 prosent av

  Statistikk
 • Stortingsvalet - Tabeller

  Publisert:

  Statistikken viser mellom anna valdeltaking og røyster etter parti eller vallister frå stortingsvala for heile landet, fylke og kommunar. Tidsseriar attende til 1945.

  Statistikk
 • Folke- og boligtellingen, boliger (opphørt)

  Én av seks bor i blokk

  Publisert:

  . Klart lavest andel eneboliger hadde Oslo med 10 prosent, men også i Bergen og Trondheim var andelen under 30 prosent. Tre av fem i Oslo bodde i blokk I Oslo var hele 72 prosent av alle boliger i 2011 blokkleiligheter

  Statistikk
 • Folkeavstemningen om EU (opphørt)

  Resultat av folkeavstemningen om EU

  Publisert:

  Østfold Akershus og Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord

  Statistikk
 • Politi og påtale - StatRes (opphørt)

  Mer ressurser og økt aktivitet

  Publisert:

  . Av politidistriktene fikk Oslo mest Det er relativt store forskjeller mellom de enkelte politidistriktene når det gjelder kostnadsutviklingen fra 2011 til 2012. I Oslo politidistrikt økte lønnskostnadene med 6 prosent og kostnadene til

  Statistikk
 • Folke- og boligtellingen, husholdninger (opphørt)

  Mindre husholdninger over hele landet

  Publisert:

  . Flest aleneboende i indre Oslo og i utkantene Den klart største andelen enpersonhusholdninger finner vi i Oslo, med 52 prosent Oslo med et gjennomsnitt på 2,7 personer. I 2011 var det bare Oslo som skilte seg ut med 1,9 personer per husholdning

  Statistikk
 • Energibruk i husholdningene

  Stadig flere anskaffer varmepumpe

  Publisert:

  både i energibruk og i utbredelsen av varmepumpe. Kun 5 prosent av husholdningene i Oslo har varmepumpe, mens tilsvarende andel for Hedmark og Oppland er 40 prosent blokkleiligheter i Oslo, er det langt større andel eneboliger i Hedmark og i andre deler av landet

  Statistikk
 • Annen tjenesteyting, omsetning (opphørt)

  Over 1 700 kroner på hud- og hårpleie

  Publisert:

  Innbyggerne i Oslo brukte mest penger hos frisøren eller til annen skjønnhetspleie i 2013. I gjennomsnitt brukte de over 2 100 kroner

  Statistikk
 • Folke- og boligtellingen, hovedtall (opphørt)

  Hvor bor egentlig studentene?

  Publisert:

  . Trondheim får en økning i folketallet på 12 500, Oslo, 9 200, og Bergen, 8 100. Også i Tromsø, Kristiansand og Lillehammer er forskjellen større i byer med universiteter og høyskoler. I Oslo er det for eksempel om lag 70 000 studenter

  Statistikk
 • Universiteter og høgskoler - StatRes (opphørt)

  Størst studentøkning på høyere grad

  Publisert:

  designhøgskolen i Oslo som hadde sterkest økning i disse utgiftene siste år med 11,6 prosent, mens. Veterinærhøgskolen ble etterfulgt av Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo som hadde 8,4 primærsøkere per studieplass

  Statistikk
 • Forholdet mellom ligningsverdi og salgssum på boliger (opphørt)

  Dyre boliger har lav ligningsverdi

  Publisert:

  . Lavest i Oslo og Bærum I Oslo og Bærum utgjør ligningsverdien av omsatte boliger i gjennomsnitt 13 prosent av salgssummen

  Statistikk
 • Forbruksundersøkelsen

  Lite endring i forbruksmønsteret

  Publisert:

  . Dette viser at forbruksmønsteret har endret seg lite. Sterkest forbruksvekst på Sørlandet og Vestlandet Husholdningene i Oslo og Akershus brukte mest penger totalt i 2012, 478 000 kroner per husholdning i gjennomsnitt. Nord-Norge hadde det laveste forbruket med vel 369 000 kroner i 2012, som tilsvarer vel 77 prosent av utgiftene i Oslo og Akershus

  Statistikk
 • Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning (opphørt)

  Flest menn sysselsatt nesten overalt

  Publisert:

  10 i Rogaland og ytterligere 6 på Vestlandet ellers. Store forskjeller i Oslo Sysselsettingsprosenten for Oslo med de laveste kommunetallene. Bydelene i Oslo ytre by har en høyere andel innbyggere i de eldste aldersgruppene enn bydelene i indre by, og det er blant de eldste sysselsettingen i gjennomsnitt er lavest

  Statistikk