Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Forskning (20+)

Vis alle

Statistikk

  Andre områder

   Nettstedsøk

   Fant 65 treff for "befolkning" på nettstedet

   Sorter etter:
   • Vil trenge flere med bachelorgrad

    Publisert:

    nivådefinisjonene i all publisering av statistikk om befolkningens utdanningsnivå i SSB. Hovedsakelig ble endringene gjort for at de norske følge av endringer av nivådefinisjoner, er det ikke mulig med direkte sammenligning av statistikk om befolkningens utdanningsnivå fra årene før og etter

   • Bare begrenset rom for standardvekst innen helse- og omsorgstjenestene

    Publisert:

    . Betydelig vekst i behov for arbeidskraft Aldringen av befolkningen og ønske om standardforbedringer vil kreve en betydelig vekst i behovet for arbeidskraft til å økte behovene fram mot 2030 som utelukkende skyldes aldringen av befolkningen, dvs

   • Lavere stønadsnivå kan gi færre uførepensjonerte

    Publisert:

    uførepensjonen virker inn på hvor mange som blir uførepensjonister. I dag er mer enn 10 prosent av den norske befolkningen i arbeidsfør alder uførepensjonert

   • Behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren øker

    Publisert:

    kombinere Statistisk sentralbyrås fremskrivninger av befolkningen fordelt på alder og kjønn med informasjon om blant annet bruken av helse- og omsorgstjenestene

   • Er barnehage for alle bra for alle?

    Publisert:

    vurdere hvordan effektene av universell barnehage varierer i befolkningen. I denne studien følges barna som vokste opp i perioden inn i voksen alder

   • Høy befolkningsvekst framover

    Publisert:

    ). Hovedalternativet for framskriving av befolkningen er gitt navnet MMMM, som står for mellomnivået for henholdsvis fruktbarhet, levealder, innenlands flytting og nettoinnvandring en betydelig eldre befolkning, se befolkningspyramiden. Antall personer over 67

   • Ikke mer ensomhet enn før

    Publisert:

    . I 1980 manglet 27 prosent av befolkningen en fortrolig venn, i 2002 var andelen nesten halvert, til 14 prosent. Forskning på

   • Betydelig underdekning av helsepersonell i 2035

    Publisert:

     200 Befolkningen lever lenger Anslaget på underdekningen mot slutten av beregningsperioden

   • Fordelingsvirkninger av offentlige tjenester når behovene varierer

    Publisert:

    når vi inkluderer verdien av offentlige tjenester i inntektsbegrepet samtidig som vi tar hensyn til behovsforskjeller i befolkningen

   • LOGG - en stor undersøkelse om livsløp, generasjon og kjønn

    Publisert:

    . Den økende andel eldre i befolkningen er en spesielt stor utfordring, blant annet med tanke på omsorgsbehovet. Dessuten er kontakten mellom generasjonene viktig i en befolkning med færre barn og flere besteforeldre (UNECE 2000, 2007). GGP oppsto i

   • Bedriftsnedleggelse gir flere lovbrudd

    Publisert:

    forskningsråd og benytter registerdata fra SSB som dekker hele den norske befolkningen. Ugifte menn under 40 Studien ser nærmere på virkningen av å miste jobben på

   • Levekår i et landbruk i endring

    Publisert:

    vært forholdsvis negativ sammenlignet med den generelle befolkningen. Gårdbrukerne er blitt mer misfornøyd med linje med befolkningen for øvrig. Overtagelse av gårdsdrift et omstridt tema Artikkelen « Slekt skal følge slekters gang...» - livet på

   • Tre av ti har kjæreste

    Publisert:

    dør noe tidligere enn kvinner, er det blant eldre flere kvinner enn menn i befolkningen

   • Innvandrere tjener like mye som nordmenn uten innvandrerbakgrunn

    Publisert:

    . Innvandrere med utdanning fra videregående skole og ungdomsskole- eller lavere skolenivå utgjør en betydelig andel av den norske befolkningen med minoritetsbakgrunn

   • Hvor mange besteforeldre har norske barn?

    Publisert:

    vise hvor mange besteforeldre det finnes i befolkningen.   Arbeidet med tilrettelegging av datafiler og analyse av data er finansiert av Norges