Søk

Viser 15 av 102
Sorter:
 1. Sykkel-VM sikra overnattingsauke i Hordaland - SSB

  Sykkel-VM sikra overnattingsauke i Hordaland Publisert: 9. november 2017 Endret

 2. Sykkel

  Forsiden > Metadata > Variabeldefinisjoner Variabeldefinisjon Sykkel   Norwegian (nynorsk) English Navn Sykkel Definisjon

 3. 06794: Drepte eller skadde i trafikkulykker, etter kjønn og trafikantgruppe 1999M01 - 2022M08

  , Førere og passasjerer på sykkel, Fotgjengere, Akende o.l., Andre trafikanter

 4. 06921: Reiser, etter transportmåte og reisetype (mill. reiser) 2008K1 - 2022K2

  , Båt, ferge, cruiseskip og fritidsbåt, Jernbane, Buss (turbuss og rutebuss), Personbil, motorsykkel, campingbil osv., Annet (til fots, på ski, sykkel osv

 5. 08329: Drepte eller skadde i trafikkulykker, etter alder, kjønn, skadegrad, trafikantgruppe og ulykkestype 1999M01 - 2022M08

  , Førere og passasjerer på sykkel, Fotgjengere, Akende o.l., Andre trafikanter,  A. Påkjøring bakfra,  B. Andre ulykker med samme

 6. 06752: Drepte eller skadde i trafikkulykker, etter kjønn, skadegrad og trafikantgruppe 2001 - 2021

  sykkel, Fotgjengere, Akende o.l., Andre trafikanter

 7. 13724: Straffereaksjoner og straffbare forhold, etter hovedtype reaksjon, type hovedlovbrudd og kjønn -

  , ¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig, ¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy, ¬¬¬¬ Tyveri av sykkel

 8. 13723: Straffereaksjoner og straffbare forhold, etter hovedtype reaksjon, type hovedlovbrudd og alder -

  , ¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig, ¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy, ¬¬¬¬ Tyveri av sykkel

 9. 09425: Siktede personer i utgangsår, etter alder og type hovedlovbrudd i utgangsår, og tilbakefall i den påfølgende femårsperioden. Absolutte tall 2002 - 2016

  , ¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig, ¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy, ¬¬¬¬ Tyveri av sykkel

 10. 09409: Lovbrudd etterforsket, etter antall siktede personer og type lovbrudd. Absolutte tall 2002 - 2021

  , ¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig, ¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy, ¬¬¬¬ Tyveri av sykkel

 11. 09406: Lovbrudd etterforsket, etter type lovbrudd. Absolutte tall og oppklaringsprosent 1996 - 2021

  , ¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig, ¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy, ¬¬¬¬ Tyveri av sykkel

 12. 09417: Siktede personer, etter hovedlovbruddsgruppe, type hovedlovbrudd og kjønn. Absolutte tall 2002 - 2021

  , ¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig, ¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy, ¬¬¬¬ Tyveri av sykkel

 13. 09416: Siktede personer, etter hovedlovbruddsgruppe, type hovedlovbrudd og alder. Absolutte tall 2002 - 2021

  , ¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig, ¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy, ¬¬¬¬ Tyveri av sykkel

 14. 09411: Siktelser mot personer, etter lovbruddsgruppe, type lovbrudd og kjønn. Absolutte tall 2010 - 2021

  , ¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig, ¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy, ¬¬¬¬ Tyveri av sykkel

 15. 09410: Siktelser mot personer, etter lovbruddsgruppe, type lovbrudd og alder. Absolutte tall 2010 - 2021

  , ¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig, ¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy, ¬¬¬¬ Tyveri av sykkel