262216
262216
omssb
2016-04-06T16:16:00.000Z
no

Statistikkbanken

API: Lag egne datasett

API for egne spørringer mot alle Statistikkbankens 5000 tabeller. Utformater er JSON-Stat, csv og xlsx. API-et benytter http POST.Se Brukerveiledning i pdf.

Se også enkle eksempler på kode og bruk av programbiblioteker.

Gratis halvdags kurs i API mot Statistikkbanken 10. januar 08.30-12 og 11. januar 12-15.30.

Hvordan bruke API konsoll

 

 

 

Kontakt