262216
262216
omssb
2016-04-06T16:16:00.000Z
no

PxWebApi - Statistikkbanken

API: Lag egne datasett

API for egne spørringer mot alle Statistikkbankens 6000 tabeller. Utformater er JSON-stat, csv og xlsx. Bruk konsoll  eller http POST mot et datasetts metadata for å spørre. 

Se Brukerveiledning eller videoen for hvordan du lager spørringer

Se også: Eksempler på kode og bruk av programbiblioteker, som Python, R og Javascript.

Kurs i API mot Statistikkbanken 14. september 08.30 - 12.00 på Teams. Mer informasjon og påmelding

Slides fra API-kurs i 2020. 

Hvordan bruke API konsoll

 Grensen for antall POST spørringer er 30 spørringer pr. 60. sekund.

I januar 2019 kom en rekke nyheter i PxWebApi, bl.a.

Tre nye utformater: JSON-stat versjon 2, CSV2 og CSV3.

    • JSON-stat2 er mer brukervennlig, siden det lister elementene i logisk rekkefølge. Det er nå default responsformat i Konsoll. 

    • csv2 gir uttrekket i et pivotvennlig format. Egnet for bl.a. Excel

    • csv3 er har lik struktur, men kompakt med koder i stedet for tekst. Det er egnet for import til databaser, SAS etc.

Brukerveiledningen er oppdatert pr mai 2021.

 

Kontakt