262216
262216
omssb
2016-04-06T16:16:00.000Z
no

Statistikkbanken

API: Lag egne datasett

API for egne spørringer mot alle Statistikkbankens 5000 tabeller. Utformater er JSON-Stat, csv og xlsx. API-et benytter http POST.

Gratis halvdags kurs i API mot Statistikkbanken. Neste kurs 18. september 12-15.30.

Kontakt