262216
262216
omssb
2016-04-06T16:16:00.000Z
no

PxWebApi - Statistikkbanken

API: Lag egne datasett

API for egne spørringer mot alle Statistikkbankens 6000 tabeller. Utformater er JSON-stat, csv og xlsx. Bruk konsoll  eller http POST mot datasetts metadata for å spørre etter data.

Se Brukerveiledning eller videoen for hvordan du lager spørringer.

Se også: Eksempler på kode og bruk av programbiblioteker mot API-ene.

13.02.2020: På grunn av stor trafikk ved publisering er grensen for antall POST spørringer endret fra 30 pr. 10. sekund til 30 spørringer pr. 60. sekund

Vi arrangerer jevnlig gratis halvdags kurs i API mot Statistikkbanken.

Hvordan bruke API konsoll

 

I januar 2019 kom en rekke nyheter i PxWebApi:

1. Økt kapasitet. Grensene for max antall celler er nå 800.000.

2. Tre nye utformater: JSON-stat versjon 2, CSV2 og CSV3.

    • JSON-stat2 er mer brukervennlig, siden det lister elementene i logisk rekkefølge. Det er nå default responsformat i Konsoll. 

    • csv2 gir uttrekket i et pivotvennlig format. Egnet for bl.a. Excel

    • csv3 er har lik struktur, men kompakt med koder i stedet for tekst. Det er egnet for import til databaser, SAS etc.

3. Knapp for å lagre json-API spørringen til fil, under Statistikkbankens genererte API-spørrekode. Filen kan f.eks. åpnes i API konsoll.

4. Publiseringstidspunkt blir nå vist i JSON-stat uttrekkene. Det vises som GMT slik: "updated": "2019-01-23T07:00:00Z",

Brukerveiledningen er oppdatert pr januar 2020.

 

Kontakt