122630
122630
omssb
2013-06-12T11:05:00.000Z
no

API mot Statistikkbanken

Slik bruker du API-et med ferdige datasett

I API-et med ferdige datasett er det laget et utvalg på rundt 250 datasett fra Statistikkbanken. Datasettene er tilgjengelige både på norsk og engelsk.

Slik er URL'ene satt opp

API-et har en url-struktur av typen http://data.ssb.no/api/ versjon/ dataset /ID.type ?lang= språk der

  • Versjon er dagens beta-versjon som er v0
  • ID er et nummer som identifiserer datasettet
  • Type er enten «json» eller «csv»
  • Språk er enten er «no» eller «en»

Eksempler på url’er

https://data.ssb.no/api/v0/dataset/1120

https://data.ssb.no/api/v0/dataset/1120.json?lang=no

https://data.ssb.no/api/v0/dataset/1120.csv?lang=en

Vi tilbyr ikke GET url’er for å hente deler av datasett. Da må du bruke det nyere  API: Lag egne datasett

Endepunkter

JSON:  https://data.ssb.no/api/v0/dataset/list.json?lang=no

CSV:  https://data.ssb.no/api/v0/dataset/list.csv?lang=no

Last ned beskrivelse: Open API YAML

CSV-format

Vi tilbyr CSV semikolonseparert. I det norske grensesnittet benyttes komma som desimalskilletegn. De engelske datasettene har komma som separator og punktum som desimalskilletegn.

JSON-stat format

Formatet JSON-stat , er spesielt utviklet for statistiske datasett. JSON-stat representerer datakuber som et flatt array ( row-major order method). Det viser en trestruktur, med hovedelementene dataset, dimension og value og status. Dette er forklart nærmere i Brukerveiledningen for API: Lag egne datasett. Det finnes ferdige bibliotek i ulike språk, bl.a. Javascript, Python og R, for behandling av JSON-stat.

Stikkord beskriver datasettene

Stikkordene, også kalt tagger, beskriver innholdet i datasettet.

For alle datasett vil én tag vise tabellnummeret i Statistikkbanken som datasettet er hentet fra, f.eks. statistikkbanktabell 08801. Én annen tag viser kortnavnet for statistikken, f. eks. bpi (boligprisindeksen) som du finner her: www.ssb.no/bpi.

Stikkordet tidsserie er brukt på datasett som inneholder lengre tidsserier.

Stikkordene kommuner, fylker, bydeler, grunnkrets og region er brukt på datasett som inneholder data på regionalt nivå.

Kontakt oss

Spørsmål om API og datasettene rettes til: Statistikkbanken.

For spørsmål om den enkelte statistikk og variabler se «Kontaktpersoner» i helt nederst på siden for den enkelte statistikk. «Om statistikken» under hver statistikk vil dessuten ha definisjoner av en del variabler.

Se også statistikkbanktabellens fane «Informasjon om tabellen». Noen statistikkbanktabeller vil i tillegg ha lenker videre til klassifikasjoner, variabeldefinisjoner etc. 

Kontakt

Andre nettsteder