Statistisk sentralbyrås årsrapport

Årsrapporten inneholder oversikt over SSBs resultater, i tråd med kravene i tildelingsbrevet og SSBs strategi.

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Årsrapport 2023 Artikkel 19. april

  Årsrapporten inneholder oversikt over Statistisk sentralbyrås (SSBs) resultater for 2023, i tråd med kravene i tildelingsbrevet.

2023

 1. Årsrapport 2022 Artikkel 28. april

  Årsrapporten inneholder oversikt over Statistisk sentralbyrås (SSBs) resultater for 2022, i tråd med kravene i tildelingsbrevet.

2022

 1. Årsrapport 2021 Artikkel 18. mai

  Årsrapporten inneholder oversikt over Statistisk sentralbyrås (SSBs) resultater for 2021, i tråd med kravene i tildelingsbrevet.

2021

 1. Årsrapport 2020 Artikkel 12. august

  Årsrapporten inneholder oversikt over Statistisk sentralbyrås (SSBs) resultater for 2020, i tråd med kravene i tildelingsbrevet.