Resultater fra brukerundersøkelser har tidligere blitt publisert som del av Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester og Statistics Norway’s User Survey 2007. Siden 2012 har det blitt gjennomført ni identiske brukerundersøkelser på ssb.no, i 2012, 2014, 2015, januar og desember 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020. I 2021 ble det gjort noen endringer i brukerundersøkelsen for å sikre enda bedre kvalitet i svarene. Hensikten med brukerundersøkelsen har vært å kartlegge brukernes tilfredshet med ssb.no.

Denne publikasjonen presenterer hovedresultatet fra den siste undersøkelsen. Rapporten er utarbeidet av Helga Bjørnstad med bistand av Frode Larsen.