Mandag 25. september publiserte forskerne John Kristoffer Dagsvik og Sigmund Hov Moen et Discussion Paper (diskusjonsnotat) om global oppvarming på ssb.no.

I flere medier er det skapt et inntrykk av at SSB sår tvil om hovedkonklusjonen i det meste av klimaforskning både i Norge og internasjonalt de siste 30 årene.

Forskningsdirektør Linda Nøstbakken er tydelig på at det er feil:

– Dette er et diskusjonsnotat fra to forskere som presenterer deres vurderinger og funn. Det reflekterer ikke SSB sitt syn på årsakene bak global oppvarming, sier Linda Nøstbakken, forskningsdirektør i SSB.

Vanlig praksis innen samfunnsvitenskapelig forskning

Det er vanlig i samfunnsvitenskapelige fag å publisere diskusjonsnotater som ikke er fagfellevurdert slik at forskerne får innspill og kommentarer før de sender en artikkel til publisering i et tidsskrift. Hensikten er å åpne opp for diskusjon, innspill og kommentarer.

– Forskning er avhengig av åpen debatt, også når resultatene er kontroversielle. Vi skal ikke sensurere. Folk må få lov til å angripe problemstillinger på nye måter. Det er vårt ansvar å sikre at våre forskere får brukt sin akademiske ytringsfrihet, sier Linda Nøstbakken.

To hovedoppgaver: statistikk og forskning

SSB har to hovedoppgaver: å utvikle, produsere og formidle statistikk; og forskning og analyse som blant annet skal støtte opp under statistikkproduksjonen.

– Denne saken viser at publikum kan ha vansker med å oppfatte at det er forskjell mellom statistikk og forskning fra SSB. Dette skal vi presisere bedre i framtidige publiseringer, slik vi nå har gjort ved å legge til en forklaring i diskusjonsnotatene, sier Hege Turnes, kommunikasjonsdirektør i SSB.

Våren 2021 reviderte SSB retningslinjene om at det er et krav til at det kun skal publiseres diskusjonsnotater som er tilknyttet SSB-prosjekter. Retningslinjene trådte i kraft i løpet av 2021.  

Dette diskusjonsnotatet ble igangsatt under de tidligere retningslinjene, og de var derfor gjeldende for diskusjonsnotatet.

– Dette diskusjonsnotatet har gjennomgått en vanlig prosess, hvor andre forskere i SSB leser og kommenterer på arbeidet. Innspillene gir forfatteren mulighet til å gjøre endringer før publisering, men både metodevalg og konklusjoner står for forskernes egen regning, sier Linda Nøstbakken.