144080_tabell_164389_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/aar
144080_tabell_164389
statistikk
2014-02-21T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
false

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2013

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Statsforvaltningen. Totale utgifter etter formål. Påløpte verdier. Millioner kroner.
20092010201120122013
TOTALE UTGIFTER873 414907 631963 8801 010 6711 075 891
 
01 Alminnelig offentlig tjenesteyting167 500175 986216 837223 662234 609
Av dette
011 Utøvende og lovgivende myndigheter, finansielle og fiskale formål, utenriksforhold21 17621 61321 49619 80122 483
012 Internasjonal økonomisk bistand23 16525 28324 52925 40026 367
013 Generell tjenesteyting5 6895 9696 7867 6887 969
014 Grunnforskning2 4402 6602 8972 7442 907
015 Fou alminnelig offentlig tjenesteyting793806822803837
016 Alminnelig tjenesteyting ellers492401428312359
017 Offentlige gjeldstransaksjoner23 43321 80218 15313 60913 011
018 Overføringer av generell karakter mellom forvaltningsnivåene90 31297 454141 727153 305160 676
 
02 Forsvar40 29138 27542 73240 21843 020
Av dette
021 Militært forsvar36 46734 53038 63036 63939 123
022 Sivilforsvar1 0359571 0739871 485
023 Utenlandsk militær bistand1 7731 6811 8151 3801 139
024 Fou forsvar660736753783829
 
03 Offentlig orden og trygghet19 84320 71722 25723 46925 640
Av dette
031 Politi11 28312 25812 92213 39814 224
032 Brannvern og redningstjenester8563927499812 080
033 Domstoler4 0204 0934 3484 7614 844
034 Fengsler3 2463 4663 6523 7333 860
036 Offentlig orden og trygghet ellers435504583592616
 
04 Næringsøkonomiske formål83 32779 16180 94788 07098 554
Av dette
041 Generelle næringsøkonomiske formål og arbeidsmarkedsformål14 10315 55714 08314 43614 741
042 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst15 60016 15916 34716 71017 286
043 Brensel og energi2 4553 1603 4684 0784 266
044 Bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet8696105108132
045 Transport43 77137 42139 90445 80654 815
046 Post og telekommunikasjoner1 2951 3921 2201 0441 390
047 Andre næringer910345530341329
048 Fou generelle næringsøkonomiske formål3 8614 0544 0844 1494 484
049 Næringsøkonomiske formål ellers1 2459771 2071 3971 111
 
05 Miljøvern2 1602 9783 5304 5058 062
Av dette
051 Avfallshåndtering210010
052 Avløp og spillvann00000
053 Forurensningsbekjempelse-5323076817893 682
054 Landskapsvern og biologisk mangfold1 4111 4391 5581 7301 317
055 Fou miljøvern6016066501 3062 397
056 Miljøvern ellers660625641680666
 
06 Bolig og nærmiljø1 3201 4271 2691 4751 603
Av dette
061 Boligutvikling1 2331 3351 1951 3791 495
 
07 Helse130 773137 409144 676154 046164 688
Av dette
071 Legemidler, hjelpemidler og utstyr13 16513 85313 57814 12314 536
072 Legetjenester mv.30 78734 53035 61839 74741 393
073 Sykehustjenester79 76080 28486 51990 45798 137
074 Forebyggende helsearbeid3 3823 4913 5503 7424 068
075 Fou helse744686726704728
076 Helse ellers2 9354 5674 6865 2735 826
 
08 Fritid, kultur og religion12 14412 73413 87814 38615 431
Av dette
081 Fritid og sport2 2752 6992 7032 8213 057
082 Kultur6 6796 9317 3177 6918 218
083 Kringkasting og forlagsvirksomhet302311321326348
084 Religiøse og andre fellesskapsaktiviteter2 7322 6453 3813 3743 637
086 Fritid, kultur og religion ellers143135143144155
 
09 Utdanning48 76050 39152 33954 81454 980
Av dette
091 Førskole og barneskole1 9491 7972 0241 9812 092
092 Ungdomsskole og videregående skole4 4044 5504 7494 9555 377
094 Universitets- og høgskoleutdanning36 55638 02839 16541 14340 412
095 Utdanning udefinert nivå2 8963 2063 5613 6663 988
096 Støttetjenester tilknyttet utdanning1 3161 3861 3921 4961 444
098 Utdanning ellers858676726838886
 
10 Sosial beskyttelse367 296388 554385 416406 028429 305
Av dette
101 Sykdom og uførhet129 241133 699140 140144 462149 323
102 Alderdom129 407138 430154 368169 878184 876
103 Etterlatte6 0656 2546 7096 7286 548
104 Barn og familie65 34368 87944 44245 68847 666
105 Arbeidsledighet10 59513 05111 71210 57310 784
106 Bostøtte2 7023 1483 5503 1212 944
107 Sosial inkludering ellers11 04112 49512 11512 45913 179
109 Sosial beskyttelse ellers12 78612 47712 25312 98613 846