Variablene fordeles igjen etter ulike miljøformål.

Mesteparten av den økonomiske aktiviteten som omfattes av statistikken, kan beskrives som miljøvennlig i relative termer. Det vil si at den grønne produksjonen ofte vil være mer miljøvennlig enn produksjonen den potensielt erstatter, men at den ikke er fri for miljøpåvirkning.

I perioden statistikken nå omfatter, vokste den grønne delen av økonomien mer enn økonomien som helhet. Allikevel utgjør den grønne produksjonen fortsatt mindre enn fem prosent av den totale økonomien, noe som også er tilfellet i EU.

Næringene som har bidratt mest til produksjon av grønne varer og tjenester i Norge, er bygg- og anleggssektoren, vann, avløp og renovasjonsnæringen, samt kraftproduksjon. Videre viser tallene at den grønne produksjonen hovedsakelig er knyttet til ressursbesparelse, mens omtrent en fjerdedel har miljøvernformål.

Norges grønne økonomi er noe mindre enn i de andre nordiske landene, men den ligger allikevel noe over gjennomsnittet for EU.