424306
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/kt/kvartal
424306
statistikk
2020-12-11T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
kt, Konjunkturtendensene, kt, konjunkturer, makroøkonomiske hovedstørrelser, økonomisk utvukling, prognoserKonjunkturer, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Konjunkturtendensene4. kvartal 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Konjunkturtendensene. Prognoser12
2020202120222023
1Prognoser for inneværende og framtidige år.
2Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår.
Bruttonasjonalprodukt-1,64,43,72,8
BNP Fastlands-Norge-3,03,73,62,9
Sysselsatte personer-1,60,71,50,8
Arbeidsledighetsrate (nivå)4,84,53,93,9
Årslønn2,42,13,63,9
Konsumprisindeksen (KPI)1,32,52,42,1
KPI-JAE3,02,22,12,1
Boligpris4,03,93,73,7
Pengemarkedsrente (nivå)0,70,50,81,2
Importveid kronekurs (44 land)6,8-2,00,00,0