Denne rapporten bruker nasjonalregnskapstall fra Statistisk sentralbyrå for å undersøke om det har vært ressursrente i de naturressursbaserte næringene i perioden fra 1984 til 2021. Disse næringene omfatter kraftproduksjon, akvakultur, skogbruk, fiske og fangst, jordbruk, bergverk og olje- og gassutvinning. Holder vi jordbruket utenom ligger samlet gjennomsnittlig ressursrente for de fem siste årene i perioden 1984-2021 nesten 260 milliarder 2021-kroner over gjennomsnittet for de fem første årene. Holder vi også olje- og gassektoren utenom ligger samlet årlig ressursrente over 60 milliarder kroner høyere mot slutten i forhold til i begynnelsen av perioden. Det er særlig kraftproduksjon, akvakultur og fiske og fangst som har bidratt til denne økningen.