278915_tabell_285396_not-searchable
/kultur-og-fritid/statistikker/trosamf/aar
278915_tabell_285396
statistikk
2016-11-25T08:00:00.000Z
Kultur og fritid;Innvandring og innvandrere
no
false
Statistikk over medlemmer i trus- og livssynsamfunn gjev berre informasjon om kor mange medlemmer eit samfunn mottek statstilskot for.

Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja1. januar 2016

Innhald

Medlemmer i trus- og livssynssamfunn som mottek offenleg stønad og er utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn og fylke1
20152016
I altBuddhismeIslamKristendomAnnan religion2LivssynI altBuddhismeIslamKristendomAnnan religion2Livssyn
1Omfattar berre medlemmer det vert motteke offentleg stønad for.
2Omfattar Bahài, Jødedom, Sikhisme og andre trusretningar. Eit samfunn ikkje representert i statistikken i 2012 for både jødedom og sikhisme.
I alt....141 027296 52115 23688 216622 042..148 189349 08316 19589 758
Østfold37 4081 50210 66120 7473864 11240 7331 51210 84023 7184264 237
Akershus68 7592 69916 89433 1322 85613 17879 8572 83118 23842 3873 07913 322
Oslo136 1723 74658 32250 0385 67118 395146 5213 81460 12358 1025 92918 553
Hedmark12 5714762 3366 7281512 88014 1464942 5338 0111532 955
Oppland10 3854102 2995 0901412 44512 1714312 5246 5861522 478
Buskerud33 6501 01510 83915 7041 6294 46338 0411 05911 24019 4751 7384 529
Vestfold25 9248694 73515 1813864 75329 4829034 89318 2965404 850
Telemark21 4654653 57014 5891022 73922 7454603 75115 6581072 769
Aust-Agder14 4713311 19011 423541 47315 5603461 30012 347651 502
Vest-Agder27 8057383 34621 2681382 31529 4667743 59822 5951422 357
Rogaland46 8591 6589 08428 9409206 25754 5571 7269 51835 8221 0266 465
Hordaland42 9561 4175 67027 4811 1407 24849 1031 5566 13532 7981 1397 475
Sogn og Fjordane4 4041086122 649849515 7751168053 80980965
Møre og Romsdal17 1056191 65511 7695262 53618 9386651 89013 2435472 593
Sør-Trøndelag23 8811 1334 02911 5477056 46725 3971 1494 37612 6017126 559
Nord-Trøndelag7 0162281 2703 604591 8557 6692371 4594 035571 881
Nordland13 4562532 2057 8991092 99015 2662822 2929 4961143 082
Troms - Romsa9 4462091 4455 3131062 37310 6352881 6226 2121152 398
Finnmark - Finnmárku4 7991006363 238627635 4891717883 70164765
Svalbard............
Uoppgjeve fylke445..2291811123491..2641911023