Virksomheter, foretak og regnskap

Statistikk

Etablerere i næringslivet
Statistikk over etablerere av foretak og foretakenes overlevelse
Styre og leiing i aksjeselskap
Statistikken viser styrerepresentantar og daglege leiarar i allmennaksjeselskap og aksjeselskap
Eigarskap og roller i næringslivet
Statistikken oppdateres ikke lenger

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 2 av 2
  1. Verdiskaping og sysselsetting i flerkulturelle foretak

    SSB etablerte i 2022 en monitor for å følge innvandrere og entreprenørskap. Denne rapporten er en videreføring av monitoren, og gir en analyse av skalaforskjeller mellom flerkulturelle foretak og andre foretak, basert på registerdata fra person- og næringsstatistikk.

  2. Innvandrere og entreprenørskap

    I dette prosjektet presenterer vi en monitor som belyser betydningen av innvandrere for verdiskaping gjennom entreprenørskap og i hvilken grad egen næringsvirksomhet kan være egnet som karrierevei for innvandrere.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet innvandring og innvandrere; virksomheter foretak og regnskap.