Rapporten viser at andelen av bøndenes inntekter som kommer fra jordbruk har falt mellom 2004 og 2020. I samme periode økte imidlertid bøndenes samlede inntekter betydelig: median inntekt etter skatt målt i faste kroner økte med 44 prosent mellom 2004 og 2020. Inntektsveksten var sterkere blant bøndene enn for andre sammenlignings­grupper. Rapporten viser også at spesielt en del yngre bønder har høy gjeld sammenlignet med andre grupper, og at jordbrukshusholdningenes gjeld har økt i perioden fra 2004 til 2020.