SSB gjennomfører nå også en kortere versjon av Livskvalitetsundersøkelsen blant noen av de som ikke svarte for å forbedre undersøkelsen og sikre pålitelig og representativ statistikk

Gå til undersøkelse

Svarene dine er viktige

SSB trenger svar fra deg for å lage og publisere offisiell statistikk om livskvalitet i Norge.

I undersøkelsen ønsker vi å få informasjon om hvordan befolkningen opplever egen livskvalitet, sosiale relasjoner, helsesituasjon, og hvor fornøyd folk er med ulike sider av livet.

Resultatene fra undersøkelsen blir brukt for å kartlegge livskvaliteten i befolkningen. Dette kan myndigheter og interesseorganisasjoner bruke for å bedre livskvaliteten, og forskere kan bruke resultatene til å finne ut av hva som gir god livskvalitet.

Vi spør om

 • hvor fornøyd du er med ulike sider av livet ditt
 • helse og fysiske plager
 • følelser, tanker, holdninger og legning
 • sosial kontakt med familie og venner
 • arbeids- og studiemiljø
 • bolig og nærmiljø
 • hverdag, fritid og livssyn

Det tar omtrent 20–25 minutter å svare på undersøkelsen, men tidsbruken varierer noe fra person til person.

40 000 personer fra 18 år og oppover er trukket tilfeldig fra Folkeregisteret til å delta i undersøkelsen.

Vi trenger svar fra alle som er trukket ut, og vi kan ikke erstatte deg med en annen dersom du ikke deltar. Det er frivillig å delta, men det er viktig å få akkurat dine svar for å få best mulig statistikk om livskvalitet i Norge.

Dersom du er trukket ut til undersøkelsen, blir du invitert til å delta ved å fylle ut et elektronisk spørreskjema. Du har fått et brev i Altinn eller per post, i tillegg til en SMS fra SSB. I brevet i Altinn finner du en lenke til skjemaet du skal fylle ut. I brevet sendt per post kan du enten skrive inn lenken i en nettleser eller skanne QR-koden med mobilkameraet som tar deg til skjemaet du skal fylle ut. Innloggings-ID finner du i brevet du har fått fra oss.

Du kan også klikke på «Gå til undersøkelse» på denne nettsiden for å svare og logge inn via ID-porten.

Du kan velge om du vil svare på undersøkelsen på bokmål, nynorsk, engelsk, polsk, litauisk eller arabisk.

Skjemaet skal fungere på alle nettlesere og alle enheter (mobil, PC, nettbrett). Hvis du opplever tekniske problemer, kan det likevel være lurt å prøve en annen nettleser eller enhet.

Ta kontakt med oss på e-post svar@ssb.no eller telefon 62 88 51 90 hvis de tekniske problemene ikke lar seg løse.

Du kan ta en pause når du ønsker det og fortsette senere. Du benytter den samme lenken og kommer inn igjen i skjemaet på samme sted som du avsluttet sist.

 • Alle som jobber i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart.
 • Frem til resultatene fra undersøkelsen blir publisert, kan du kontakte oss for å trekke deg og be om at svarene dine blir slettet. Dette gjør du ved å ringe eller sende oss en e-post.
 • Undersøkelsen blir gjennomført i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Har du spørsmål om personvern, kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på våre sider om personvern.
 • Alt datamateriale om deg og husholdningen din blir anonymisert ett år etter at datainnsamlingen er avsluttet.
 • For at undersøkelsen skal være så kort som mulig, benytter vi opplysninger om deg og husstanden din fra registre SSB allerede har tilgang til. For deg gjelder det opplysninger om utdanning fra skoleeiere og Lånekassen, opplysninger om arbeid og yrke fra Skatteetaten og Nav, eventuell innvandringsgrunn fra UDI og informasjon om bosituasjon fra Kartverket. For deg og husstanden din gjelder det opplysninger fra Folkeregisteret og opplysninger om inntekt, gjeld, trygder og stønader fra Skatteetaten, Nav og Gjeldsregisteret.

Har du flere spørsmål?

Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte oss på svar@ssb.no eller 62 88 56 08.