Svar på undersøkelsen 

Statistisk sentralbyrå (SSB) henter inn opplysninger om nordmenns ulike reiser og handlevaner i utlandet.

Svarene dine er viktige

Statistikken er en viktig informasjonskilde for offentlige myndigheter. Resultatene blir også gjengitt i SSBs egne publikasjoner, og universiteter og forskningsmiljøer bruker dem til forskning. Mediene, interesseorganisasjoner og politikere benytter også denne statistikken.

Det er viktig at du deltar, selv om du ikke har reist i det siste.

I undersøkelsen spør vi om

  • hvor mange reiser du har hatt den siste måneden
  • du har hatt reiseutgifter
  • du har handlet i utlandet

Dersom du er trukket ut til undersøkelsen, vil du motta et brev i innboksen din i Altinn eller et fysisk brev fra oss. Når din registreringsperiode starter, vil du også få en SMS fra oss med lenke til et spørreskjema.

Du kan også bruke knappen «Gå til undersøkelse» øverst på denne siden. Du finner bruker-ID og passord i brevet du har mottatt.

Vi har trukket et tilfeldig utvalg på 24 000 personer i alderen 16–79 år fra Folkeregisteret.

Vi trenger svar fra alle som er trukket ut, og vi kan ikke erstatte deg med en annen dersom du ikke deltar.

Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men svarene dine vil bidra til bedre statistikk om grensehandel i Norge.

  • Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart.
  • Du kan når som helst kontakte oss for å trekke deg og be om at svarene dine blir slettet.
  • Undersøkelsen blir gjennomført i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Har du spørsmål om personvern, kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på våre sider om personvern.

Har du flere spørsmål?

Fant du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte oss på e-post eller telefon. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden.