Undersøkelsen er avsluttet

Svarene dine er viktige

Myndighetene bruker resultatene fra undersøkelsen til å forstå hvordan de kan forbedre grunnleggende ferdigheter blant voksne ved å legge til rette for utdanning og opplæring.

Forrige gang det ble gjennomført en PIAAC-undersøkelse, var i 2011-2012. I ettertid ble det satt i gang flere tiltak for å øke kompetansen blant voksne i Norge.

Resultatene blir også brukt til å sammenligne voksnes ferdigheter i mer enn 30 land. 

Denne PIAAC-undersøkelsen er en oppfølging av forrige undersøkelse. Det blir samlet inn data av høy kvalitet fra alle de deltakende landene, slik at myndighetene kan evaluere virkemidlene og utforme mer effektive offentlige programmer.

Du finner mer informasjon om PIAAC og resultatene fra forrige undersøkelse på OECDs nettsted

Du kan lese om de norske resultatene fra forrige undersøkelse på ssb.no. 

SSB gjennomfører undersøkelsen i samarbeid med myndighetene i de deltakende landene og en internasjonal sammenslutning av organisasjoner. I Norge er undersøkelsen også finansiert av Kunnskapsdepartementet. 

Intervjueren vil blant annet spørre deg om utdanning, yrkeserfaring, helse, hvor ofte du bruker digitale løsninger og aktiviteter i dagliglivet. Deretter skal du løse noen oppgaver på et nettbrett som ligner på gjøremål som du kanskje utfører i det daglige.

Det kan være

 • å lese etiketten på en eske med reseptbelagt medisin
 • å lese en rutetabell for buss eller tog
 • å bruke et kart til å finne en adresse
 • å bestemme utløpsdatoen på et matvareprodukt

Hvis du er trukket ut til undersøkelsen, vil du få et brev fra oss. Kort tid etter at du har mottatt brevet, vil en av intervjuerne våre ringe deg, slik at dere kan avtale et passende tidspunkt for et intervju.

Intervjueren vil møte deg hjemme hos deg selv eller på et annet egnet sted, som en kafé eller utendørs. Du kan også velge å bli intervjuet i SSBs lokaler i Oslo eller på Kongsvinger.

Intervjuet består av én intervjudel og én øvelsesdel og vil vare i omtrent to timer, men dette vil variere noe fra person til person.

Dersom du ikke har blitt kontaktet av en av våre intervjuere, kan det skyldes at vi ikke har funnet telefonnummeret ditt. I så fall ber vi deg kontakte oss og oppgi hvilket telefonnummer vi kan nå deg på.

Du er én av 7 800 personer i alderen 16–65 år som er trukket ut fra Folkeregisteret til å være med på undersøkelsen som innebærer et besøksintervju.

Som takk for innsatsen får du et gavekort når intervjuet er gjennomført.

Dere som er trukket ut, er et representativt utvalg av befolkningen. Vi trenger svar fra personer i alle aldre over hele landet, og vi kan ikke erstatte deg med en annen person dersom du ikke deltar. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men svarene dine er viktige for oss for å få et mest mulig pålitelig resultat.

Intervjueren som skal intervjue deg, har med seg ansattkortet sitt fra SSB. På kortet er det både bilde og navn. Du kan også ringe oss på 900 34 301 for å få bekreftet at intervjueren representerer SSB.

 • Svarene dine skal bare brukes til statistikk, og ingen andre enn de som er direkte involvert i gjennomføringen av undersøkelsen, vil få tilgang til svarene dine.
 • Alle som arbeider med undersøkelsen, er underlagt streng taushetsplikt etter statistikkloven § 8. Brudd på taushetsplikten er straffbart.
 • Undersøkelsen blir gjennomført i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Har du spørsmål om personvern, kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på våre sider om personvern.

 • Det vil ikke bli utlevert eller publisert informasjon som kan knyttes til enkeltpersoner.
 • For at intervjuet skal være så kort som mulig, benytter vi opplysninger om deg fra datakilder som SSB har tilgang til. Dette gjelder opplysninger fra Folkeregisteret, opplysning om utdanning fra skoleeiere og opplysninger om arbeid fra A-ordningen.
 • Innsamlede data kan kobles til opplysninger fra andre datakilder og bli brukt til utarbeiding av statistikk og godkjente forskningsprosjekter. Aktuelle datakilder er Folkeregisteret, skoleeiere og Lånekassen, og det kan bli hentet opplysninger om arbeid og arbeidsgiver, inntekt, trygder og stønader fra Skatteetaten og Nav. Dette gjelder opplysninger som er tilgjengelige på intervjutidspunktet og fram til 2072.
 • Forskere kan etter søknad kun få tilgang til avidentifiserte data til statistisk bruk i forskning. Det vil si at alle navn, adresser og annen personlig informasjon er fjernet. Dataene er tilgjengelige for forskere fra og med 2025.
 • lT datamateriale blir anonymisert innen utgangen av 2072. Før dette kan du når som helst kontakte oss på for å be om at svarene dine blir slettet.

Fra og med 2025 vil du her finne oversikt over godkjente forskningsprosjekter som har fått innvilget tilgang til PIAAC-data.

Din deltakelse er helt frivillig. Det er du som deltaker som bestemmer over dine data. Du kan trekke tilbake samtykket ditt og be om å få slettet alle undersøkelsesdata om deg fra et eller flere aktive forskningsprosjekter. Dine data kan ikke slettes fra allerede publiserte vitenskapelige analyser eller artikler.

Hvis du har andre spørsmål om bruk av data eller ønsker å trekke tilbake samtykket, ta kontakt på e-postadressen piaacdata@ssb.no eller ring 62 88 56 08.

Har du flere spørsmål?

Intervjueren som kontakter deg, kan svare på spørsmål om undersøkelsen, eller du kan kontakte SSBs servicekontor som har åpent kl. 09.30–20.00 mandag til fredag.

Kontakt 

Svartjeneste for PIAAC

piaac@ssb.no