Dette er en veiledning til utfylling av skjemaet Overnattingsvirksomhet på hotell (RA-0297). Skjema til utfylling finner dere i virksomhetens innboks i Altinn. For mer informasjon om undersøkelsen, gå til siden "Overnattinger og Hytteformidling".

Gå direkte til info om:
Åpne dager
Kapasitet
Oppgi antall faste sengeplasser

Romdøgn
Losjiomsetning
Ankomne gjester
Gjestedøgn
Formålet med oppholdet

Åpne dager

På spørsmål om åpne dager skal dere oppgi hvor mange dager virksomheten var i drift i den måneden dere rapporterer for. 

Kapasitet

Oppgi totalt antall tilgjengelige rom for ordinære gjester og hvor mange av disse som var tilpasset rullestolbrukere.

Oppgi antall faste sengeplasser

Ta ikke med ekstrasenger.

Det er viktig at antall åpne dager er justert hver måned. Denne variabelen, sammen med antall tilgjengelig rom og sengeplasser, blir brukt til å beregne totalt tilgjengelige rom/sengedøgn. Da kan vi også beregne beleggsprosent.

Dere skal rapportere gjennomsnittlig tilgjengelig kapasitet hver måned. Når det er endringer i kapasitet på grunn av streik, oppussing, utvidelse, må dette komme fram i opplysningene dere sender til SSB.

Romdøgn

Oppgi summen av antall døgn hvert enkelt rom var utleid i tellingsmåneden.

Ta ikke med opphold for asylsøkere, flyktninger og hotellarbeidere. Dere skal kun ta med rom og senger som er disponible for ordinære gjester.

Losjiomsetning

Oppgi virksomhetens losjiomsetning for tellingsmåneden.

Innrapportert losjiomsetning skal ikke omfatte merverdiavgifter eller omsetning fra måltider som er tatt med i prisen for oppholdet. Vi gjør oppmerksom på at losjiomsetningsbeløpene gjelder for samme måned som overnattingstallene. 

Ankomne gjester 

Oppgi antall gjester som sjekket inn. Ta også med barn. Dere skal ikke føre opp hvor mange døgn de ble boende. Dere skal fordele ankomster etter hvorvidt de er bosatt i Norge eller utlandet. 

Gjestedøgn

Et gjestedøgn er når en person overnatter 1 natt. Oppgi antall gjestedøgn (overnattinger) i tellingsmåneden.

Eksempel: En gjest som bor 5 netter ved hotellet, fører du som 1 ankomst og 5 gjestedøgn. Et ektepar som har opphold fra fredag til søndag, fører du som 2 ankomster og 4 gjestedøgn.

Gjester som overnatter i et rom i et månedsskifte, skal du registrere i den utgående måneden.

Eksempel: Hvis en gjest har overnattet fra 31. januar til 1. februar, skal dere registrere overnattingen i januar måned.

Dere skal fordele antall gjestedøgn etter gjestens bostedsland.

En person er regnet som bosatt i et land dersom personen har levd mesteparten av de siste 12 månedene i landet eller har bodd i landet i en kortere periode, og har til hensikt å returnere og bosette seg i dette landet innen 12 måneder. Fra et turismestandpunkt er en person som flytter til et annet land og har til hensikt å bo der i mer enn ett år, hjemmehørende i det landet. Eksempel: Norske borgere bosatt i utlandet som er i Norge på midlertidig besøk, blir regnet som utenlandske gjester. Bostedsland finner du ved hjelp av spørsmål i f.eks. bestillingsskjema eller ved<br> registrering av personens bostedsadresse. Statsborgerskap går fram av personens pass eller annet legitimasjonsdokument

Formålet med oppholdet

Du skal fordele gjestedøgn etter formålet gjesten hadde med oppholdet.Reiseledere som eventuelt overnatter gratis, skal du føre opp med samme formål som gjestene i reisefølget. 

Ferie og fritid

Under «Ferie/fritid» skal du føre antall overnattinger for gjester som har ferie og fritid som formål med oppholdet.

Familiemedlemmer til gjester som er på kurs eller konferanse eller yrkes-, forretnings- eller tjenestereise skal du føre
under respektive formål selv om familiemedlemmenes egentlige formål med oppholdet er ferie og fritid. 

Kurs/konferanse

Under «Kurs/konferanser» fører du gjester som er på kurs eller konferanse, uavhengig av om kurset blir arrangert på overnattingsstedet eller andre steder i området.

Du skal også føre familiemedlemmer til kurs-/konferansedeltakere under formålet «Kurs/konferanse».

Yrkes-, forretnings- eller tjenestereiser

Under «Yrkes-, forretnings- eller tjenestereiser» skal du føre handelsreisende, offentlig ansatte, forretningsdrivende, montører, reparatører eller lignende som overnatter på hotell i forbindelse med utøvelse av yrket.

Du skal også føre familiemedlemmer til den som er på yrkes- forretnings- eller tjenestereise under formålet «Yrkes-, forretnings- eller tjenestereiser».