Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever en av disse rollene:

 • Utfyller/innsender
 • Ansvarlig revisor
 • Regnskapsfører uten signeringsrett
 • Regnskapsfører med signeringsrett

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, les mer på Altinn sin side om roller og rettigheter.

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

For å kunne fylle ut et skjema for en virksomhet, må du ha en rolle på vegne av virksomheten. Dersom du er registrert i Enhetsregisteret som daglig leder eller styreleder, har du allerede en rolle.

Delegering av roller:

 • Du må ha rollen Tilgangsstyring for en virksomhet for å få lov til å gi roller og rettigheter til andre. Daglig leder eller styreleder har denne rollen. Du kan også delegere roller til regnskapsfører eller andre som ikke er ansatt i virksomheten.
 • Det er viktig at du delegerer rollen til personer som har god kunnskap om temaet i undersøkelsen.

Slik delegerer du roller i Altinn:

 1. Klikk på <profil> i toppmenyen. 
 2. Velg deretter "andre med rettigheter til skjema og tjenester". Her vil du se hvem som er tildelt roller i virksomheten. Du kan du legge til nye personer eller ny virksomhet.
 3. Se i Altinn for mer informasjon om tildeling av roller.

Pålogging i Altinn:

 1. Gå inn på Altinn sin nettside og klikk på Logg inn.
 2. Velg en av innloggingsmetodene.
 3. Når du har logget inn, vil du ved å klikke på ikonet øverst i høyre hjørne se hvilke foretak du kan representere.
 4. For å se virksomheter (underenheter) du har tilgang til må du klikke på underenheter.
 5. Når du har valgt den virksomheten (underenheten) du skal representere, kommer du til virksomhetens innboks. Her vil du finne skjemaet du skal fylle ut.

Slik fyller du ut skjemaet:

 1. Klikk på skjemaets tittel for å åpne det.
 2. Når du er ferdig med å fylle ut, klikker du på <kontroller skjema> nederst i skjermbildet.
 3. Er det feil eller mangler i skjemaet får du feilmelding(er). Klikk på feilmeldingen(e) for å komme til siden med feil.
 4. Dersom du skal sende et filvedlegg, velg "Oversikt - skjema og vedlegg" deretter "Legg ved fil".
 5. Knappen "Videre til innsending" blir aktivert når skjemaet er godkjent uten feil. Klikk på "Videre til innsending" og deretter på "Send inn" nederst til høyre i neste skjermbilde.
 6. Når skjemaet er sendt inn, vil du motta et referansenummer som kvittering på at opplysningene er sendt.
 7. Du vil finne alle innsendte skjema i "arkiv".