Dette er en veiledning til utfylling av skjemaet Overnattingsvirksomhet på campingplass (RA-0307). Skjema til utfylling finner dere i virksomhetens innboks i Altinn. For mer informasjon om undersøkelsen, gå til siden "Overnattinger og Hytteformidling".

Gå direkte til info om:
Åpne dager
Kapasitet
Utleieordninger på oppstillingsplass
Sesongkontrakt
Overnattinger – døgnutleie
Gjestedøgn
Enhetsdøgn
Personer på døgnbasis
Uteleieenheter
Gode anslag

Åpne dager

Oppgi hvor mange dager virksomheten var i drift i den måneden dere rapporterer for.

Kapasitet

Oppgi totalt antall oppstillingsplasser for campingvogner/bobil og telt. Ta med både sesongplasser og døgnplasser.

Oppgi antall hytter, leiligheter eller rom.

Oppgi antall faste sengeplasser. Ta ikke med ekstrasenger.

Det er viktig at antall åpne dager er justert hver måned. Denne variabelen, sammen med antall tilgjengelig rom og sengeplasser, blir brukt til å beregne totalt tilgjengelige rom/sengedøgn. Da kan SSB beregne beleggsprosent.

Dere skal rapportere gjennomsnittlig tilgjengelig kapasitet hver måned. Når det er endringer i kapasitet på grunn av streik, oppussing, utvidelse må dette komme fram i opplysningene dere sender til SSB.

Utleieordninger på oppstillingsplass

Vi spør om ulike utleieordninger i skjemaet for at de neste spørsmålene skal være tilpasset driften av campingplassen.

Med oppstillingsplass mener vi plass for campingvogn, bobil eller telt.

  • Sesongkontrakt/månedsutleie – utleie av en fast oppstillingsplass.
  • Døgnplass – utleie av oppstillingsplass på døgnbasis. Gjestene betaler etter hvor mange døgn de bor på plassen.
  • Både sesongkontrakt/månedsutleie og døgnplass. 

Sesongkontrakt

Oppgi antall kontrakter på oppstillingsplasser for campingvogner/bobiler/telt i tellingsmåneden. 

Dere kan enten rapportere nøyaktig antall gjestedøgn eller gi et anslag. Hvis dere velger anslag, ber vi om antall døgn som campingvogner/bobiler/telt med sesongkontrakt var i bruk og gjennomsnittlig antall gjester per overnatting i en campingvogn/bobil/telt. Ut fra disse opplysningene beregner SSB antall gjestedøgn. 

Eksempel:

30 vogner har vært i bruk annenhver helg (4 dager). I 10 av vognene som var i bruk, har det vært 2 personer, i 15 av vognene har det vært 3 personer og i 5 av vognene har det vært 4 personer hver gang de har vært i bruk. Totalt har 85 personer brukt vognene hver av de 4 dagene. 

Slik svarer dere på spørsmålene i skjemaet:

«Gi et anslag på hvor mange døgn totalt campingvogner/bobiler/telt med sesongkontrakt var i bruk i mm åååå.» 30 vogner x 4 dager = 120 døgn 

«Anslå gjennomsnittlig antall gjester i disse campingvognene.» 85 personer / 30 vogner = 2,8 gjester

Overnattinger – døgnutleie

Dere kan velge om dere vil rapportere i gjestedøgn eller enhetsdøgn.

Gjestedøgn

Et gjestedøgn er når en person overnatter 1 natt. Oppgi gjestedøgn (overnattinger) på døgnplasser (campingvogn, bobil, telt) og overnattinger i hytte, leilighet og rom i tellingsmåneden. 

Fordel gjestedøgnene etter overnattingsmåte (telt, campingvogn, bobil, hytte, leilighet eller rom).

Ta ikke med opphold for asylsøkere, flyktninger og egne arbeidere. Dere skal kun rapportere gjestedøgn for ordinære gjester.

Enhetsdøgn

Et enhetsdøgn er en enhet (familie eller reisefølge) som overnatter én natt i en hytte / et rom uavhengig av hvor mange personer det er i enheten.

Dersom dere velger å rapportere enhetsdøgn, må dere oppgi antall enhetsdøgn og gjennomsnittlig antall gjester for hver overnattingsmåte (det vil si telt, campingvogn, bobil og hytte/rom/rorbu), slik at SSB kan beregne antall gjestedøgn. 

Dere kan oppgi gjennomsnittlig antall gjester med én desimal.

Dere skal fordele antall gjestedøgn eller enhetsdøgn etter gjestenes bostedsland.

Med bostedsland mener vi hvilket land gjesten er bosatt i, ikke hvilket statsborgerskap personen har. I de fleste tilfeller vil imidlertid bostedsland og statsborgerskap være sammenfallene.

Personer på døgnbasis

Dersom dere oppgir gjestedøgn for overnattinger på døgnbasis, blir dere bedt om å oppgi totalt antall personer som overnattet på døgnplasser. Ta også med barn.

Dere skal ikke føre opp hvor mange døgn personene ble boende.

Eksempel: En gjest som bor 5 netter i et telt, fører dere som 1 person og 5 gjestedøgn. Et ektepar som har opphold fra fredag til søndag, fører dere som 2 personer og 4 gjestedøgn.

Dere skal fordele personene etter om de er bosatt i Norge eller i utlandet.

En person er regnet som bosatt i et land dersom personen har levd mesteparten av de siste 12 månedene i landet eller har har bodd i landet for en kortere periode, og har til hensikt å returnere og bosette seg i dette landet innen 12 måneder

Uteleieenheter

Dersom dere oppgir enhetsdøgn for overnattinger på døgnbasis, skal dere oppgi antall boenheter, dvs. antall campingvogner, bobiler og telt som ble sjekket inn (på døgnbasis) og antall leieforhold på hytter, leiligheter og rom. Ut fra disse opplysningene vil SSB beregne antall personer som overnattet.

Gode anslag

Vi har forståelse for at registrering av bruk av vogner på sesongkontrakt og antall gjestedøgn i mange tilfeller kan by på utfordringer. Om dere ikke har nøyaktige opplysninger, er det viktig for statistikken at dere oppgir et så nøyaktig anslag som mulig.