Dette er en veiledning til utfylling av skjemaet Overnattingsvirksomhet i utleieenheter (RA-0366). Skjema til utfylling finner dere i virksomhetens innboks i Altinn. For mer informasjon om undersøkelsen, gå til siden "Overnattinger og Hytteformidling".

Gå direkte til info om: 
Åpne dager
Kapasitet
Gjestedøgn
Enhetsdøgn
Antall personer
Antall leieforhold
Gode anslag

Åpne dager

På denne siden skal dere oppgi hvor mange dager virksomheten var i drift i tellingsmåneden.

Kapasitet

Oppgi totalt antall utleieenheter (hytter, leiligheter, rorbuer eller rom) beregnet for ordinære gjester. 

Oppgi antall faste sengeplasser. Ta ikke med ekstrasenger.

Det er viktig at antall åpne dager er justert hver måned. Denne variabelen, sammen med antall tilgjengelig rom og sengeplasser, blir brukt til å beregne totalt tilgjengelige rom/sengedøgn. Da kan vi også beregne beleggsprosent.

Dere skal rapportere gjennomsnittlig tilgjengelig kapasitet hver måned. Når det er endringer i kapasitet på grunn av streik, oppussing, utvidelse e.l., må dette komme fram i opplysningene dere sender til SSB. 

Ta ikke med opphold for asylsøkere, flyktninger og egne arbeidere. Dere skal kun rapportere gjestedøgn for ordinære gjester. 

Gjestedøgn

Gjestedøgn er når en person overnatter 1 natt. Oppgi antall gjestedøgn (overnattinger) i virksomhetens utleieenheter (hytter, leiligheter, rorbuer eller rom) i tellingsmåneden. 

Virksomheter som ikke har oversikt over antall gjestedøgn, kan svare i enhetsdøgn.

Enhetsdøgn

Et enhetsdøgn er en enhet (familie eller reisefølge) som overnatter én natt i ei hytte / et rom uavhengig av hvor mange personer det er i uteleieenheten.

Eksempel: Dersom virksomheten leier ut ei hytte i 20 døgn, en leilighet i 10 døgn og et rom i 15 døgn blir tallet på enhetsdøgn 20+10+15= 45 enhetsdøgn.

Dersom dere velger å rapportere enhetsdøgn, må dere oppgi antall enhetsdøgn og gjennomsnittlig antall gjester for hver type uteleieenhet (hytte, rorbu, rom), slik at SSB kan beregne antall gjestedøgn.

Dere kan oppgi gjennomsnittlig antall gjester med én desimal. 

Gjester som overnatter i en utleieenhet i et månedsskifte, skal dere registrere i den utgående måneden.

Eksempel: Hvis en gjest har overnattet fra 31. mai til 1. juni, skal dere registrere overnattingen i mai måned.

Dere skal fordele antall gjestedøgn/enhetsdøgn etter gjestenes bostedsland.

Med bostedsland mener vi hvilket land gjesten er bosatt i, ikke hvilket statsborgerskap personen har. I de fleste tilfeller vil imidlertid bostedsland og statsborgerskap være likt. 

En person er regnet som bosatt i et land dersom personen har levd mesteparten av de siste 12 månedene i landet eller har bodd i landet i en kortere periode og har til hensikt å returnere og bosette seg i dette landet innen 12<br> måneder.

Antall personer 

Dersom dere oppgir overnattinger i gjestedøgn, blir dere bedt om å oppgi antall personer som overnattet i utleieenhetene til sammen per måned. Ta også med barn.

Dere skal fordele personene etter om de er bosatt i Norge eller i utlandet.

Dere skal ikke føre opp hvor mange døgn personene ble boende.

Eksempel: En gjest som bor 5 netter i en utleieenhet, fører dere som 1 person og 5 gjestedøgn.
Et ektepar som har opphold fra fredag til søndag, fører dere som 2 personer og 4 gjestedøgn.

Antall leieforhold

Dersom dere oppgir overnattinger i enhetsdøgn, blir dere bedt om å oppgi antall leieforhold i utleieenhetene (hytter, leiligheter, rorbuer eller rom).

Dere skal rapportere antall leieforhold, ikke hvor mange døgn utleieenhetene ble leid ut per gang. Ut fra disse opplysningene vil SSB beregne antall personer som overnattet.

Eksempel: Dersom familien Olsen leide ei hytte i 7 dager i august, og familien Berg leide den samme hytta i 10 dager i august, blir antall leieforhold i august 2 for akkurat denne hytta.

Gode anslag

Vi har forståelse for at registrering av antall personer i hytter, leiligheter og rorbuer i mange tilfeller kan by på utfordringer. Om dere ikke har nøyaktige opplysninger, er det viktig for statistikken at dere kan gi et så nøyaktig anslag som mulig.