Health at a Glance

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. Færre sykehussenger i Norge enn snittet i OECD Artikkel 17. november

    Norge har relativt få sykehussenger per innbygger sammenlignet med andre land i OECD. Andre nordiske land ligger også lavt, og Norge har flere senger enn Sverige og Danmark.

  2. Sammenligning av sykepleierstatistikk: En internasjonal utfordring Artikkel 23. mai

    Internasjonal sammenlikning av tall og statistikk over sykepleiere er viktig for å se nasjonale tall i en internasjonal sammenheng. Samtidig vil tellemåte og kildebruk påvirke resultatene, og må dermed tas hensyn til når man sammenligner.