Statistisk sentralbyrå (SSB) deltar i EU Horisont 2020 prosjektet MAIA som har tatt sikte på å teste naturregnskapet i praksis i medlemsstater i EU, samt Norge. Resultatene fra dette arbeidet og andre forsknings- og utprøvingsprosjekter vil danne et viktig grunnlag for implementering av naturregnskapet som et forvaltningsverktøy i Norge.

Flere forskningsmiljø har deltatt aktivt i utvikling av naturregnskap og arealregnskap for kommuner og fylkeskommuner. Klima- og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å etablere grunnlaget for et naturregnskap i norsk forvaltning i tråd med internasjonale standarder og forpliktelser. En vellykket etablering av naturregnskap for alle forvaltningsnivåer krever blant annet et tett samarbeid mellom forvaltningen, kunnskapsmiljøene og kommunene.

Se prosjektets internasjonale nettside for mer informasjon (maiaportal.eu).

Prosjektleder: Lars Hein, Wageningen Universitet, Nederland

Prosjektdeltakere SSB:

Iulie Aslaksen

Hanne Marit Dalen

Erik Engelien

Per Arild Garnåsjordet

Lars Lindholt

Aktiviteter

Konferansepresentasjon: H. M. Dalen, L. Lindholt, P. A. Garnåsjordet, M. E. Hillestad, A. Norderhaug and I. Aslaksen, and other contributing authors. 2021: Valuing agricultural land: From resource rent and willingness to pay to values of ecosystem services. Paper presented at the conference of the International Association for Research in Income and Wealth (IARIW), 26 August 2021, in presentation with comments by Mark de Haan of Statistics Netherlands. Artikkel under arbeid.

Seminar: Naturregnskap i Norge – fra forskning og utvikling til bruk i forvaltningen. Seminar 9. juni 2022, Statistisk sentralbyrå (SSB), Oslo.

Finansiør: EU Horisont 2020 (grant agreement number 817527)

Periode: 2019-2022