126290
126290
forskning
2013-06-27T12:42:00.000Z
no

Prosjekt

Kommunenes økonomiske atferd 1972 - 2000

Prosjektet tar sikte på å analysere kommunenes pengebruk på ulike tjenester i perioden 1972 – 2000.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Audun Langørgen
Oppdragsgiver
Kommunal- og regionaldepartementet
Prosjektperiode
01.01.2011 - 31.12.2012
Prosjektstatus
Avsluttet
Forskningsfelt

Om prosjektet

I dette prosjektet vil vi tilrettelegge datagrunnlaget i modellen KOMMODE med data for 1972-2000, og estimere modellen på alle disse årgangene. Dette prosjektet kan både gi mer kunnskap om den historiske utviklingen, samtidig som vi kan studere stabilitet over tid og andre egenskaper ved modellen.

Kontakt