126290
126290
forskning
2013-06-27T12:42:00.000Z
no

Prosjekt

Kommunenes økonomiske atferd 1972 - 2000

Prosjektet tar sikte på å analysere kommunenes pengebruk på ulike tjenester i perioden 1972 – 2000.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Audun Langørgen
Oppdragsgiver
Kommunal- og regionaldepartementet
Prosjektperiode
01.01.2011 - 31.12.2012
Prosjektstatus
Avsluttet
Forskningsfelt

Om prosjektet

I dette prosjektet vil vi tilrettelegge datagrunnlaget i modellen KOMMODE med data for 1972-2000, og estimere modellen på alle disse årgangene. Dette prosjektet kan både gi mer kunnskap om den historiske utviklingen, samtidig som vi kan studere stabilitet over tid og andre egenskaper ved modellen.