Lars Lindholt

Trykk på ønsket bilde for å åpne høyoppløselig versjon.

Kort om

Mine interessefelt er modellering av produksjon og forbruk av olje, gass og kull, og klimaeffekten av CO2-utslipp fra fossile brensler. Har også forsket på forvaltning av fornybare naturressurser.

Eksterne prosjekter

Stress-testing the Norwegian economy: The effects of the 1.5°C scenario on global energy markets and the Norwegian economy (prosjektbanken.forskningsradet.no)

ECONOR V (prosjektdb.norden.org)