Dennis Fredriksen

Stilling
Seniorrådgiver

Kort om

Jeg jobber med utvikling, vedlikehold og anvendelser av mikrosimuleringsmodellen mosart. Mosart er en modell som starter med et utvalg av befolkningen og simulerer det videre livsløpet med hensyn til inn- og utvandring, død, fødsler, husholdningsdannelse, skolegang, pensjonering og arbeidstilbud. Den viktigste anvendelsen de siste ti årene har vært analyser av hva som skjer i et langsiktig tidsperspektiv når man endrer opptjeningsreglene i folketrygden, både med hensyn til pensjonsutgifter og til inntektsfordelingen. Beregningene har vært brukt av Pensjonskommisjonen og i den videre oppfølgingen i arbeidet med pensjonsreformen.