118392
118392
forskning
2013-06-07T11:44:00.000Z
no

Dennis Fredriksen

Stilling
Seniorrådgiver
Telefon
40902466
E-post
Dennis.Fredriksen@ssb.no

Om Dennis Fredriksen

Jeg jobber med utvikling, vedlikehold og anvendelser av mikrosimuleringsmodellen mosart. Mosart er en modell som starter med et utvalg av befolkningen og simulerer det videre livsløpet med hensyn til inn- og utvandring, død, fødsler, husholdningsdannelse, skolegang, pensjonering og arbeidstilbud. Den viktigste anvendelsen de siste ti årene har vært analyser av hva som skjer i et langsiktig tidsperspektiv når man endrer opptjeningsreglene i folketrygden, både med hensyn til pensjonsutgifter og til inntektsfordelingen. Beregningene har vært brukt av Pensjonskommisjonen og i den videre oppfølgingen i arbeidet med pensjonsreformen.

Utvalgte publikasjoner

  1. Projections of Population, Education, Labour Supply and Public Pension Benefits, SØS 101
    Forfattere
    Dennis Fredriksen
  2. Utviklingen i levealder og utforming av delingstall i et reformert pensjonssystem, Rapport 2008/23
    Forfattere
    Helge Brunborg, Dennis Fredriksen, Nils Martin Stølen, Inger Texmon

Forskningsfelt