Artikler om olje- og gassutvinning og utvinningstjenester

Artikler, analyser og publikasjoner

2021

  1. Produksjonsverdien for norsk olje og gass faller for andre år på rad Artikkel 14. desember

    Nedgangen skyldes i hovedsak nedgang i prisene på olje og gass, mens produksjonsvolumet på norsk sokkel holder seg stabilt. Samtidig øker produksjonsverdien i tjenestenæringene for tredje år på rad.