Befolkning4. kvartal 2016

Innhald

Arkiv for Befolkning - kvartalvis

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
23. februar 2017 1. januar 2017 Folketalet ved nyttår var 5 258 000
15. desember 2016 4. kvartal 2016 Svakaste folkevekst sidan 2006
2. mars 2017 4. kvartal 2016 Svakaste folkevekst sidan 2006
19. februar 2016 1. januar 2016 Mannsoverskotet auka òg i 2015
17. november 2016 3. kvartal 2016 Fleire polakkar flyttar ut enn inn
18. august 2016 2. kvartal 2016 Utvandringa fortset å auke
12. mai 2016 1. kvartal 2016 Oslo veks framleis mest
19. februar 2016 4. kvartal 2015 Innanlandsk flyttevinst i Akershus, tap i Rogaland
17. desember 2015 1. januar 2016 5 214 900 personar busette ved årsskiftet
19. februar 2015 1. januar 2015 Nær 10 prosent med utanlandsk statsborgarskap
18. desember 2014 1. januar 2015 Like høg folkevekst i 2014 som i 2013
12. mars 2009 1. januar 2009 303 000 med utanlandsk statsborgarskap
13. mars 2008 1. januar 2008 266 300 med utanlandsk statsborgarskap
19. desember 2013 1. januar 2014 Lågare folkevekst, men fortsatt høgt nivå
20. februar 2014 1. januar 2014 Folketalet var 5 109 000 ved årsskiftet
13. mars 2013 1. januar 2013 9 prosent utanlandske statsborgarar
21. februar 2013 1. januar 2013 Framleis aukande mannsoverskot
23. februar 2006 1. januar 2006 4 640 200 busette i Noreg
24. februar 2011 1. januar 2011 4 920 300 busette ved årsskiftet
14. mars 2012 1. januar 2012 Innvandring hovudårsak til mannsoverskotet
23. februar 2012 1. januar 2012 Mannsoverskottet auka sterkt i 2011
11. mars 2011 1. januar 2011 Fleire menn enn kvinner for første gong
11. mars 2010 1. januar 2010 333 900 med utanlandsk statsborgarskap
17. mars 2003 1. januar 2003 Auka innvandring gjev folketilvekst
12. mars 2004 1. januar 2004 4 577 457 busette i Noreg ved årsskiftet
11. mars 2005 1. januar 2005 Folketalet auka med 28 900
22. februar 2007 1. januar 2007 Flest unge i Rogaland
9. mars 2006 1. januar 2006 Stor auke i talet på polakkar
8. mars 2007 1. januar 2007 Innpå dobla vekst i talet på utanlandske statsborgarar
21. februar 2008 1. januar 2008 Flest unge vaksne i Oslo
21. juli 2000 1. januar 2000 Sjekk sjekkemulighetene i din kommune
19. april 2001 1. januar 2001 4 503 000 busette ved årsskiftet
18. april 2002 1. januar 2002 Reduksjon i folketilveksten
11. april 2000 1. januar 2000 Folketalet auka med 33 000
19. februar 2009 1. januar 2009 4 799 000 busette i Noreg ved årsskiftet
18. februar 2010 1. januar 2010 Framleis høg folkevekst

For tidlegare publiseringer sjå også: Befolkningsendringer for fylker og hele landet 1951-, Befolkningsendringer i kommunene 1951-, Befolkningsendringer i kommunene, Folkemengde og befolkningsendring, Utenlandske statsborgere og Berekna folkemengd ved årsskiftet.