6256
/befolkning/statistikker/folkemengde/arkiv
6256
Sjekk sjekkemulighetene i din kommune
statistikk
2000-07-21T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
folkemengde, Befolkning, folketall, folketal, folkemengde, innbyggjarar, middelfolkemengd, sivilstand (for eksempel gifte, ugifte, skilde), eldre, alder, kjønnBefolkning, Folketall, Barn, familier og husholdninger, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Befolkning1. januar 2000

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Sjekk sjekkemulighetene i din kommune

På våre kommune-nettsider finnes oversikter over forholdet mellom antall kvinner og menn i "gifteklar alder" - fra 20 til 39 år - i alle landets kommuner. I Nesna er det hele 114 kvinner per 100 menn i denne aldersgruppen, mens tallet for Nesseby bare er 69.

 Antall kvinner per 100 menn i alderen 20-39 år i de største byene, per 1. januar 2000

I Norge er det i gjennomsnitt 96 kvinner per 100 menn i alderen 20-39 år. Andelen kvinner er generelt sett større i byene enn i resten av landet.

Kvinner i Tromsø, menn i Bergen

Av de åtte største byene er det Tromsø som har størst andel kvinner blant de unge. Her er det hele 104 kvinner per 100 menn fra 20 til 39 år, altså åtte mer enn landsgjennomsnittet. Bergen og Drammen er storbyene som har størst andel menn blant de unge. Her er det bare 97 kvinner per 100 menn fra 20-39 år.

 Antall kvinner per 100 menn i alderen 20-39 år, etter fylke, per 1. januar 2000

Samles rundt Oslofjorden

Unge kvinner trekkes mot fylkene rundt Oslofjorden: I Akershus og Oslo er det 101 unge kvinner per 100 unge menn, mens tallet for Vestfold er 98. Møre og Romsdal har den største andelen unge menn. Der er det bare 91 kvinner per 100 menn fra 20 til 39 år. Deretter kommer Sogn og Fjordane med 92 og Nord-Trøndelag og Finnmark med 93 unge kvinner per 100 unge menn.

Store forskjeller i Setesdalen

Det er store forskjeller innad i fylkene. I Setesdalen ser det ut til at de unge mennene har sunket nedover i dalen, mens kvinnene har steget oppover. I Bykle, som ligger øverst i Setesdalen, er det hele 111 unge kvinner per 100 unge menn. Går vi to kommuner nedover i dalen, til Bygland, har forholdstallet sunket til 84.

Nesna i Nordland har størst andel unge kvinner, med hele 114 kvinner per 100 menn i alderen 20-39 år. En annen Nordlandskommune, Moskenes, har den nest minste andelen kvinner blant de unge. Der er det bare 70 unge kvinner per 100 unge menn.

Kommunene med færrest kvinner
per 100 menn i alderen 20-39 år
per 1. januar 2000
  Antall kvinner
Nesseby, Finnmark 69
Moskenes, Nordland 70
Sandøy, Møre og Romsdal 74
Kåfjord, Troms 74
Halsa, Møre og Romsdal 75
Sørfold, Nordland 75
Værøy, Nordland 76
Åseral, Vest-Agder 76
Målselv, Troms 76
Karlsøy, Troms 77

Kommunene med flest kvinner
per 100 menn i alderen 20-39 år,
per 1. januar 2000
  Antall kvinner
Nesna, Nordland 114
Bykle, Aust-Agder 111
Aurland, Sogn og Fjordane 111
Oppegård, Akershus 109
Nesodden, Akershus 107
Rollag, Buskerud 107
Tydal, Sør-Trøndelag 106
Træna, Nordland 106
Bærum, Akershus 106
Jondal, Hordaland 106

Kvinnejobber

Felles for distriktene med stor andel unge kvinner, er at de har forholdsvis mange arbeidsplasser for kvinner, for eksempel i sykehus, turistnæring eller annen offentlig og privat tjenesteyting. Distrikter med få kvinner er gjerne fraflyttingsområder eller distrikter med mange arbeidsplasser for menn.

Gutteflertall ved fødselen

Det er ingen overraskelse at det er flere unge menn enn kvinner i Norge: Guttebarna er i flertall ved fødselen. I 1999 ble det født 104 guttebarn per 100 jentebarn her i landet. Og guttene fortsetter å være i flertall frem til de er om lag 55 år. Blant de eldre i Norge er det flest kvinner.

Sjekk din kommune

På SSBs nettsider finnes oversikter over andel unge kvinner og en rekke andre forhold i hver enkelt kommune, blant annet folkemengde, barnehager, utdanning, valgresultater, arbeidsløshet, inntekt og helse- og sosialstatistikk. I tillegg til tall for den enkelte kommune, presenteres også sammenligningstall for fylkes- og landsgjennomsnitt.

Kommunesiden finner du ved å klikke på "Kommuner" i venstre kolonne når du er inne på forsiden. Du kan også gå direkte til siden her: http://www.ssb.no/kommuner/ .

Frigitt 21. juli 2000 © Statistisk sentralbyrå

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB