65497
/befolkning/statistikker/folkemengde/aar-per-1-januar
65497
Mannsoverskottet auka sterkt i 2011
statistikk
2012-02-23T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
folkemengde, Befolkning, folketall, folketal, folkemengde, innbyggjarar, middelfolkemengd, sivilstand (for eksempel gifte, ugifte, skilde), eldre, alder, kjønnBefolkning, Folketall, Barn, familier og husholdninger, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Befolkning1. januar 2012

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Mannsoverskottet auka sterkt i 2011

Det var 2 498 900 menn og 2 487 000 kvinner registrerte som busett i Noreg ved årsskiftet. Dermed var det 11 900 fleire menn enn kvinner, noko som gjorde at mannsoverskottet auka i fjor.

Utvikling i folketalet i Noreg. 1735-2012

Medan mannsoverskottet var på nærare 12 000 ved siste årsskifte, var det til samanlikning 1 400 eitt år før. Fordelinga på kjønn har endra seg frå eit klårt kvinneoverskott da Noreg hadde 4 millionar innbyggjarar til eit klårt mannsoverskott når den 5. millionen truleg blir nådd måndag 19. mars 2012. Kvinneoverskottet var på vel 25 000, eller over 1 prosent, i 1975.

Statistisk sentralbyrå har rekna ut at Noreg truleg rundar 5 millionar innbyggjarar måndag 19. mars 2012 . Folketalet i Noreg nådde sin første million i 1822, sin andre i 1890, sin tredje i 1942 og sin fjerde million i 1975.

Relativt færre førskolebarn og fleire gamle sidan vi var 4 millionar

Alderssamansetjinga i befolkninga har også endra seg mykje dei siste tiåra. Eit eksempel på det er at i 1975, då folketalet nådde 4 millionar, utgjorde barn under seks år 9,5 prosent av folketalet, medan dei no utgjer 7,5 prosent. Samstundes har dei eldste, 80 år og over, auka sin prosentdel frå berre 2,4 i 1975 til 4,4 prosent no. Auken av dei eldste er altså like stor som reduksjonen av førskolebarn, 2,0 prosentpoeng.

Tal for folkemengd etter kjønn og alder ved årsskiftet blir publiserte samtidig med endringstal for 4. kvartal 2011 og for heile kalenderåret 2011 , og samtidig med tal for inngåtte ekteskap og skilsmisser . Meir detaljert statistikk om folkemengd etter statsborgarskap og sivilstand vil liggje føre 14. mars. Meir om inngåtte ekteskap og skilsmisser blir publisert 23.august.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB