6242
/befolkning/statistikker/folkemengde/arkiv
6242
4 640 200 busette i Noreg
statistikk
2006-02-23T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
folkemengde, Befolkning, folketall, folketal, folkemengde, innbyggjarar, middelfolkemengd, sivilstand (for eksempel gifte, ugifte, skilde), eldre, alder, kjønnBefolkning, Folketall, Barn, familier og husholdninger, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Befolkning1. januar 2006

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

4 640 200 busette i Noreg

Ved siste årsskiftet var det busett 4 640 200 personar i Noreg, og folketalet auka med 33 900 personar, eller 0,7 prosent i 2005. Dette er om lag 5 000 fleire enn førre året, da folketalet auka med 28 900 personar.

Endra publisering – folkemengd etter kjønn og alder er alt klart

Tal for folkemengd blir frå no av publiserte i februar, noko tidlegare enn åra før. Dette er mogleg fordi Statistisk sentralbyrå utfører dei kontrollane som trengst tidlegare.

Tal for folkemengd etter kjønn og alder blir publiserte no, mens meir statistikk innanfor emnet vil liggje føre 9. mars.

Omlegginga har samanheng med at det frå no av blir publisert endelege hovudtal for folkemengd 1. januar og endringstal for kalenderåret og 4. kvartal alt i februar. Sjå også Befolkningsstatistikk. Folkemengde 1. januar 2006 og endringene i 4. kvartal 2005 og i hele 2005 og Befolkningsstatistikk. Ekteskap og skilsmisser, 2005.

 

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB