Artikler om indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Flest fedre i Vestland tar ut hele pappapermisjonen Artikkel 5. desember

    6 av 10 fedre tar ut fedrekvoten, eller pappapermisjonen, innen barnet har fylt tre år. De regionale forskjellene er imidlertid store. I Agder tok rundt halvparten av fedrene det de hadde krav på.

  2. Likestillingsutfordringer i deltidsarbeid og utdanningsnivå Artikkel 1. april

    I Norge er noen av de største likestillingsutfordringene stabilt store kjønnsforskjeller i deltidsarbeid og økte kjønnsforskjeller i høyere utdanning.