Faktahefter 

Dette er Norge 2017

Tall som forteller

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Dette er Norge 2017. Tall som forteller

Ansvarlig

Ingrid Modig

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Trygd og stønad, Sysselsetting, Fødte og døde, Olje og gass, Helsetjenester, Jordbruk, Kultur, Nasjonalregnskap, Tjenesteyting, Lønn og arbeidskraftkostnader, Inntekt og formue , Levekår, Forurensning og klima, Kommunestyre- og fylkestingsvalg , Barn, familier og husholdninger, Forbruk, Bolig og boforhold, Industri og bergverksdrift, Grunnskoler, Utdanningsnivå, Stortingsvalg, Akvakultur , Folketall, Kriminalitet og rettsvesen, Høyere utdanning, Energi, Tids- og mediebruk, Landtransport

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9579-9

ISBN (trykt)

978-82-537-9578-2

ISSN

2464-1715

Antall sider

44

Om Faktahefter

Små oversiktsspublikasjoner som omhandler brede og populære emner.

Kontakt