Artikkel 51 til 100 (Totalt antall artikler 502)

Arealbruk i din kommune
Sykepleiere på sykehus jobber mer under pandemien
Arealprofiler 2021
Når betingelsene er straffen
Nær halvparten av alt jordbruksareal i drift er leid areal
Unge med lavt lønnsnivå ble hardest rammet
Overnattinger via internasjonale delingsøkonomi-plattformer i 2020
Arbeidslivet og smitteverntiltak
Prosentdel kvinnelege gardbrukarar aukar
Flere kollektivreiser i 3. kvartal
Innvandrere – hvordan går det med dem i utdanningsløpet?
The road to a low emission society: Costs of interacting climate regulations
Flere felte villrein
Sterk auke i eksportprisen for fersk laks
Prisøkning nye boliger
Fortsatt rekordhøy eksport
Stadig flere studenter i høyere yrkesfaglig utdanning
Produksjonsverdien for norsk olje og gass faller for andre år på rad
Fortsatt positive holdninger til innvandrere
Holdninger til innvandrere og innvandring
Mer utslipp for hver kilometer reist
Sekularisering i Norge
Energiprisene drar PPI opp i november
Høyeste tolvmånedersvekst i KPI på 13 år
Kulturstatistikk 2020
Takten i gjeninnhentingen avtok i oktober
Størst økning i avfall fra riving i 2020
Mer bruk av internasjonale betalingskort etter gjenåpning
17,3 kilo farlig avfall per person
Selection in Surveys
Endringer i spørreskjema til Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2021
Flere har brukt nærområdet til friluftslivsaktiviteter i pandemien
Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2021
Avfallsmengdene redusert i 2020
Noko nedgang i eksportprisen for fersk laks
En av ti trener aldri
Industriproduksjonen fall i oktober
Barn i vedvarende lavinntekt klarer seg litt dårligere i utdanning og arbeid
Omsetningen i industrien øker i siste tremånedersperiode
Transport bidrar i miljøavtaler
Dyrest å kjøpe enebolig i Oslo og Bærum
Nettoformuen øker fortsatt
Sterk nedgang i bruk av sentre for foreldre og barn
Omikron skaper usikkerhet for norsk økonomi
Økning i renta på nye boliglån
Se pressekonferanse for Konjunkturtendensene direkte
Stigende offentlig overskudd
Høyeste sykefravær på over ti år
Få voksne i jobb i lavinntektshushold med barn
Stor auke i eksportprisen for fersk laks

Neste 50 artikler