118597
118597
forskning
2014-12-11T13:30:00.000Z
no

Torbjørn Eika

Akademisk grad
Cand Oecon
Stilling
Forsker
Telefon
21094807
Mobil
90695408
E-post
Torbjoern.Eika@ssb.no
Last ned cv (847 KB)

Om Torbjørn Eika

Eika har jobbet med store makroøkonometriske modeller, i første rekke  KVARTS, og konjunkturanalyser og prognoser siden han ble ansatt i SSB i 1986. Siden 2002 har han vært prosjektleder for SSBs konjunkturanalyser/Konjunkturtendensene. Eika har vært innom de fleste felt innenfor SSBs konjunkturanalyse, men har spesielt interessert seg for oljens innvirkning på norsk økonomi. 

Eika har siden 1990 vært tilknyttet Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene som rådgiver, og fra 2000 som medlem av sekretariatet. I det arbeidet har han vært spesielt sentral i utarbeidelsen av prisprognosen. 

Tur og løping med ski av alle slag, joggesko eller fjellstøvler er forøvrig viktige deler av livet! 

Utvalgte publikasjoner

 1. Fiskale multiplikatorer i norsk økonomi, Rapporter 2017/9
  Forfattere
  Pål Boug, Ådne Cappelen og Torbjørn Eika
 2. En dyster økonomisk framtid? Rapporter 2015/46
  Forfattere
  Torbjørn Eika
 3. Petroleumsvirksomhetens virkning på norsk økonomi og lønnsdannelse. Framtidig nedbygging og følsomhet for oljeprissjokk, Rapporter 59/2013
  Forfattere
  Ådne Cappelen, Torbjørn Eika, Joakim Blix Prestmo
 4. Virkninger av økt etterspørsel fra petroleumsvirksomheten og økt bruk av oljepenger 2003-2012, Rapporter 57/2013
  Forfattere
  Torbjørn Eika, Marie Sneve Martinussen
 5. Konkurranseutsatte næringer i Norge, Rapporter 58/2013
  Forfattere
  Torbjørn Eika, Birger Strøm, Ådne Cappelen
 6. På jakt etter folk flest - og hva betyr SSBs siste prognoser for dem?
  Forfattere
  Lasse Eika og Torbjørn Eika
 7. Exchange Rate Pass-through in a Small Open Economy: the Importance of the Distribution Sector
  Forfattere
  Pål Boug, Ådne Cappelen and Torbjørn Eika
 8. Nedbygging av petroleumsvirksomheten, Rapporter 2010/46
  Forfattere
  Ådne Cappelen, Torbjørn Eika, Joakim Prestmo
 9. Etterspørselen fra petroleumsvirksomheten – Betydningen for produksjon og sysselsetting i Norge, Økonomiske analyser
  Forfattere
  Torbjørn Eika, Joakim; Prestmo, Eivind Tveter
 10. Krisetiltak: Effekten av ulike tiltak belyst med makromodell
  Forfattere
  Torbjørn Eika og Joakim Prestmo
 11. Det svinger i norsk økonomi, samfunnsspeilet 5-6/2008
  Forfattere
  Torbjørn Eika
 12. Eika T.(2009): Nasjonalbudsjett på sporet?, Samfunnsøkonomen, 63 8, 9-14
  Forfatter
  Torbjørn Eika
 13. Eika T., Kornstad T. og Jia Z.(2008): Økonomiske virkninger av en lønnspott for likere lønn, Søkelys på arbeidslivet, 2, 215-229
  Forfattere
  Torbjørn Eika
  Tom Kornstad
  Zhiyang Jia
 14. Eika T. og Moum K. (2005): Substantial petroleum wealth: Does monetary policy regime matter?, i og P. Osmundsen (Red.), Petroleum Industry Regulation within Stable States, Aldershot, UK, Ashgate, 90-111
  Forfattere
  Torbjørn Eika
  K. Moum
 15. Eika T. og K.A. Magnussen (2000): Did Norway gain from the 1979-1985 oil price shock?, Economic Modelling, 17 1, 107-137
  Forfattere
  Torbjørn Eika
  K.A. Magnussen
 16. 2000-tallet: Fra optimisme til krise, Rapporter
  Forfattere
  Ådne Cappelen, Torbjørn Eika
 17. Cappelen Å. og Eika T.(2006): Høyere oljepriser gjør Norge rikere, men reduserer aktivitetsnivået, Økonomisk Forum, 60 2, 9-19
  Forfattere
  Ådne Cappelen
  Torbjørn Eika
 18. Eika T. og Ø. Olsen (2008): Norsk økonomi og olje gjennom 100 år, Samfunnsøkonomen, 62 6
  Forfattere
  Torbjørn Eika
  Ø. Olsen