240787
240787
Passasjervekst med båt og bane
statistikk
2015-12-14T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv
no
kolltrans, Kollektivtransport, buss, båt, jernbane, tog, trikk, t-bane, passasjerer, passasjerkilometer, vognkilometer, utkjørt distanse, togkilometer, billettinntekterLandtransport, Sjøtransport, Transport og reiseliv
true

Kollektivtransport3. kvartal 2015, foreløpige tall

Statistikken som skulle publiseres 17. mars er utsatt på ubestemt tid.

Statistikken omfatter all rutegående transport med buss, på skinner og med passasjerbåter. Fly, drosje, bilferger og Hurtigruta er ikke med. Tidsseriene i tabellene rekalkuleres jevnlig og kan endre seg hvis det foreligger ny informasjon.

Innhold

Publisert:

Passasjervekst med båt og bane

Kollektivtransporten hadde 2,5 millioner flere påstigninger i 3. kvartal 2015 enn i samme kvartal året før, en samlet økning på 1,9 prosent. Mens både båt og bane hadde betydelig passasjervekst, registrerte vi for fjerde kvartal på rad tilbakegang i bruken av rutebuss.

Utkjørt distanse, passasjerer og billettinntekter, etter transportform
3. kvartal 2015Endring i prosent
3. kvartal 2014 - 3. kvartal 20153. kvartal 2010 - 3. kvartal 2015
Utkjørt distanse (1 000 km)
Alle transportformer102 3702,48,4
Buss87 3621,67,4
Båt1 766-0,5-4,6
Bane13 2428,317,8
Passasjerer (1 000 passasjerer)
Alle transportformer135 2111,920,7
Buss74 475-1,815,8
Båt3 14610,012,0
Bane57 5906,728,1
Billettinntekter (1 000 kr)
Alle transportformer3 058 3506,728,2
Buss1 291 2747,623,2
Båt182 58821,79,4
Bane1 584 4884,532,9
Figur 1. Kollektivtransport. Antall passasjerer

Med 3,6 millioner flere påstigninger i 3. kvartal 2015 fikk banesegmentet en passasjervekst på over 6,7 prosent sammenlignet med samme periode året før. 287 000 flere båtreiser utgjorde til sammenligning en økning på hele 10,0 prosent, mens 1,4 millioner færre busspåstigninger utgjorde en tilbakegang på 1,8 prosent.

Økt tilbud

Rutegående transportmidler økte utkjørt distanse med 2,4 prosent, eller 2,4 millioner kilometer, fra 3. kvartal 2014 til samme periode i 2015. Tilbudsendringen var aller sterkest for jernbane med en økning på 8,9 prosent, mens buss hadde en tilbudsvekst på 1,6 prosent. Sporveg og forstadsbane kjørte 33 000 kilometer kortere enn 3. kvartal 2014, noe som står i kontrast til en passasjerøkning på hele 7,0 prosent i samme tidsrom.

Større billettinntekter

Samlede billettinntekter økte med 192 millioner, eller 6,7 prosent, fra 3. kvartal 2014 til samme periode i 2015. På tross av reduserte passasjertall økte bussinntektene med 92 millioner, eller 7,6 prosent. Jernbane hadde til sammenligning 5,2 prosent flere påstigninger, samtidig som passasjerene bare betalte 1,8 prosent mer.