Kollektivtransport

Til toppen

11347: Kollektivtransport. Billettinntekter og passasjerer, etter transportmåte og ruteform 2005K1 - 2021K1

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005K1 , 2005K2 , 2005K3 ,

Valgt 1 av totalt 65

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Flere fylker (administrasjonsselskap) har i 2017 og 2018 innført automatisk passasjertelling. Det gjør at tallene for antall passasjerer ikke er sammenlignbare med tidligere tall. Tallene for kvartalene i 2018 ble oppdatert 28. mai 2019. Tall for 1. - 3. kvartal 2020 ble revidert den 27. mai 2021. Tall for 1. kvartal 2021 ble revidert den 29. juni 2021.