Kollektivtransport

Til toppen

11570: Kollektivtransport. Billettinntekter og passasjerer, etter transportmåte og ruteform 2015 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

transportmåte


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

ruteform


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for båttransport i 2016 til 2018 ble rettet 1. juli 2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken