CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Hvor mye tilsvarer 5 kr i 1963 i dag? Justere husleien?

Beregn prisendring med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunefakta

Tall for befolkning, helse, økonomi og mye mer for din kommune

Kommunefakta

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Flere innenlandsreiser i 2017

Nordmenn gjennomførte 15 millioner innenlandsreiser i 2017. Dette er 9 prosent flere enn i 2016.

Utlendingene gav solid vekst i norsk turistnæring

Utenlandske turisters forbruk var 50 milliarder kroner i 2016.

Økt fastlandseksport

Fastlandseksporten beløp seg til 35,2 milliarder kroner i februar, en økning på 10,6 prosent sammenlignet med tilsvarende måned i fjor.

Fleire brukarar, færre institusjonstenester

Førebelse tal frå IPLOS-registeret for 2017 viser at det samla talet på brukarar av omsorgstenester framleis aukar ute i kommunane.

Nøkkeltall for KOSTRA

De totale brutto driftsutgiftene i kommunene var på hele 448,3 milliarder kroner i 2017. Les hvordan utgiftene fordeler seg på de forskjellige tjenesteområdene.

KOSTRA nøkkeltall erstatter faktaarkene

Nye KOSTRA nøkkeltall gir bedre oversikt. Utvalgte nøkkeltall gjør det enklere å hente ut tallene du trenger, og det er nå lettere å navigere når man skal bytte kommune og tjenesteområde.

Bil og transport

Hvor mange biler har vi i Norge, og hvordan bruker vi dem? Her finner du tall for norske personbiler, inkludert elbiler, og transport. Du finner også tall for trafikkens miljøkonsekvenser, samt tall for kollektivtrafikken og flyreiser.

SSB analyse 2018/05: Arbeid og pensjon

Lettere å kombinere arbeid og tidlig pensjon i privat sektor

Sysselsatte i pensjonsalderen kombinerer arbeid og pensjon på ulike måter. Andelen som tar ut pensjon tidlig, er større i privat enn i offentlig sektor, og større blant menn enn blant kvinner.