249793_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnno/aar-forelopige
249793
Redusert lønnsomhet
statistikk
2016-10-07T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
regnno, Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper, driftsinntekter, driftskostnader, driftsresultat, årsresultat, anleggsmidler, omløpsmidler, egenkapital, gjeld, årsregnskap, resultatregnskap, balanseposter, eiendelerRegnskap, Virksomheter, foretak og regnskap
false
Statistikken gir en oversikt over ikke-finansielle aksjeselskapers økonomiske størrelser. Driftsmarginen gikk ned fra 9,6 prosent i 2014 til 6,3 prosent i 2015.

Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper2015, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Redusert lønnsomhet

Foreløpige tall for 2015 viser et fall i lønnsomheten for ikke-finansielle aksjeselskaper. Resultatet fra ordinær drift var i overkant av 6 kroner per omsatte hundrelapp. Dette er en nedgang fra nesten 10 kroner i 2014.

Regnskapsstatistikk for ikke- finansielle aksjeselskaper.
Mill. kr.Prosent
201520142014 - 2015
Resultatregnskap
Driftsinntekter4 790 2615 088 215-5,9
Driftsresultat300 731488 663-38,5
Ordinært resultat før skattekostnad369 028449 489-17,9
Årsresultat226 967195 96915,8
Balanse
Anleggsmidler8 137 2417 889 6743,1
Omløpsmidler2 908 4263 016 118-3,6
Egenkapital4 886 3544 822 6661,3
Gjeld6 159 3136 083 1261,3
ProsentProsentpoeng
Nøkkeltall
Driftsmargin6,39,6-3,3
Totalrentabilitet4,45,4-1,0
Egenkapitalrentabilitet4,74,20,5
Egenkapitalandel44,244,20,0

Lønnsomheten i form av driftsmargin gikk ned fra 9,6 prosent i 2014 til 6,3 prosent året etter. Også totalrentabiliteten gikk ned fra 5,4 til 4,4 prosent i perioden. Avkastningen på egenkapitalen viste derimot en svak oppgang, fra 4,2 til 4,7 prosent. 

Stabil lønnsomhet i Fastlands-Norge

For selskapene i Fastlands-Norge har lønnsomheten endret seg lite, og driftsmarginen gikk ned fra 6,8 til 6,6 prosent i perioden vi her omtaler. Til sammenligning var driftsmarginen 7,4 prosent i 2010 og 4,9 prosent i 2000. 

Sterk nedgang for olje

Derimot ble lønnsomheten til selskapene i oljevirksomhet sterkt redusert, fra 20,1 prosent i 2014 til 4,8 prosent i 2015. Det var nedgangen i oljeselskapenes inntekter som hovedsakelig bidro til den lave lønnsomheten i 2015.