13772_not-searchable
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/regnikt/aar
13772
Svak økning i lønnsomheten
statistikk
2008-04-09T10:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon
no
regnikt, Aksjeselskaper i informasjonssektoren, forlagsvirksomhet, film- og TV-produksjon, radio og fjernsyn, telekommunikasjon, IKT-tjenester, informasjonstjenester, regnskap, driftsregnskapInformasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Teknologi og innovasjon
true

Aksjeselskaper i informasjonssektoren2006

Innhold

Publisert:

Svak økning i lønnsomheten

Driftsmarginen i informasjonssektoren har hatt en liten økning på 0,4 prosentpoeng til 7,4 prosent fra 2005 til 2006. Den ligger noe under den gjennomsnittlige driftsmarginen for alle ikke-finansielle aksjeselskap unntatt olje og gass, som i 2006 lå på 8,1 prosent. Økningen her var 0,5 prosentpoeng fra året før.

Driftsmargin. Informasjonssektoren, IKT-sektoren, innholdssektoren og alle ikke-finansielle aksjeselskap. 1998-2006. Prosent

Driftsmargin. Næringsgrupper i IKT-sektoren. 1998-2006. Prosent

Informasjonssektoren består av IKT-sektoren og innholdssektoren. Driftsmarginen i IKT-sektoren har økt 0,5 prosentpoeng til 7,9 prosent fra 2005 til 2006. Her var det næringsgruppen Telekommunikasjoner som utmerket seg med den høyeste driftsmarginen på 14,1 prosent. Dette tilsvarer en økning på 1,5 prosentpoeng fra 2005. Driftsmarginen i innholdssektoren var på 5,7 prosentpoeng og er uendret fra 2005. For de ulike næringsgruppene i innholdssektoren var det bare små endringer. Samlet sett var det små endringer for alle næringsgruppene i informasjonssektoren i perioden 2005 til 2006. I perioden 1998 til 2006 er det forlagsvirksomheten som utmerker seg blant alle næringene i informasjonssektoren med både en jevn og forholdsvis høy driftsmargin.

Driftsmargin. Næringsgrupper i innholdssektoren. 1998-2006. Prosent

Egenkapitalrentabilitet. Informasjonssektoren, IKT-sektoren, innholdssektoren og alle ikke-finansielle aksjeselskap. 1998-2006. Prosent

Egenkapitalrentabiliteten for innholdssektoren øker

Egenkapitalrentabiliteten til informasjonssektoren var i 2006 15,2 prosent. Dette er den høyeste målingen siden 1998. Fra 2005 til 2006 steg den med 3,6 prosentpoeng. I samme periode økte rentabiliteten for innholdssektoren med 9 prosentpoeng til 21,3 prosent. Tilsvarende økning i IKT-sektoren var på 2,4 prosentpoeng til 13,9 prosent. Gjennomsnittet for alle ikke-finansielle aksjeselskap utenom olje- og gassvirksomheten var på 19,1 prosent i 2006. Dette representerte en forbedring på 3,1 prosentpoeng fra 2005.

For innholdssektoren er det særlig i næringen forlagsvirksomhet at egenkapitalrentabiliteten stiger. I 2005 lå den på 11,5 prosent og i 2006 på 22,7 prosent. I samme periode faller film og video fra 42,7 til 24,5 prosent, men denne næringsgruppen har fremdeles den høyeste målingen. I IKT-sektoren er det IKT-varehandel som forbedrer seg mest med en økning fra -2,5 prosent i 2005 til 10,7 prosent i 2006. Det er likevel telekommunikasjoner som har den høyeste egenkapitalrentabiliteten i IKT-sektoren på 14,8 prosent.

Egenkapitalrentabilitet. Næringsgrupper i innholdssektoren. 1999-2006. Prosent

Egenkapitalrentabilitet. Næringsgrupper i IKT-sektoren. 1998-2006. Prosent

Regnskapsstatistikken for informasjonssektoren bygger på de samme dataene som den generelle regnskapsstatistikken til Statistisk sentralbyrå. Statistikken omfatter alle innsendingspliktige selskaper som har sendt inn sine regnskaper på det tidspunktet Statistisk sentralbyrå innhenter data. På grunn av endringer i næringsstandarden er avgrensingen av IKT-varehandel endret fra og med 2003. Dette medfører et brudd i tidsseriene for IKT-varehandel, IKT-sektoren og informasjonssektoren. De beregnede nøkkeltallene er imidlertid sammenlignbare over tid.

Tabeller: