5748_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnaksje/aar
5748
Svakere avkastning på kapitalen
statistikk
2009-09-25T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
regnaksje, Årsregnskaper for ikke-finansielle aksjeselskaper, driftsinntekter, driftskostnader, driftsresultat, resultatregnskap, anleggsmidler, omløpsmidler, balanseposter, eiendeler, gjeldRegnskap, Virksomheter, foretak og regnskap
true

Årsregnskaper for ikke-finansielle aksjeselskaper2008

Innhold

Publisert:

Svakere avkastning på kapitalen

Driftsresultatet for de ikke-finansielle aksjeselskapene økte i 2008, men resultatet av finansielle poster gikk sterkt ned. Til tross for stigende driftsmargin gikk derfor avkastningen på egenkapitalen ned fra 18,4 prosent i 2007 til 8,1 prosent i 2008.

Egenkapitalrentabilitet. 1999-2008

De ikke-finansielle aksjeselskapene hadde et driftsresultat på 602 milliarder kroner i 2008, viser foreløpige tall. Driftsmarginen gikk opp fra 13,7 prosent i 2007 til 15,2 prosent i 2008. Den økende lønnsomheten på driften ble imidlertid motvirket av sterk vekst i de finansielle kostnadene. Store nedskrivninger på finansielle eiendeler og valutatap bidrog nemlig til at selskapene hadde et samlet underskudd på 43 milliarder på finansielle poster. Dermed ble resultatet før skatt på 559 milliarder kroner. Avkastningen på egenkapitalen gikk ned fra 18,4 prosent i 2007 til 8,1 prosent i 2008. Lavere har den ikke vært siden 2002.

Nedgangen kom i Fastlands-Norge

Oljevirksomheten og utenriks sjøfart stod for 29 prosent av de samlede driftsinntektene til ikke-finansielle aksjeselskaper i 2008, men utgjorde hele 70 prosent av driftsresultatet og 72 prosent av resultatet før skatt. I Fastlands-Norge ble resultatet før skatt redusert med nesten 350 milliarder fra 2007 til 2008, men innefor oljevirksomhet og utenriks sjøfart økte det imidlertid med over 70 milliarder. Mens avkastningen på egenkapitalen gikk ned fra 18,3 til 4,7 prosent i Fastlands-Norge, holdt den seg stabil på drøyt 18 prosent i oljevirksomhet og utenriks sjøfart.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken for 2008 omfatter opplysninger om i alt 170 988 ikke-finansielle aksjeselskaper innhentet fra Regnskapsregisteret i Brønnøysund.

Statistikken omfatter ikke-finansielle aksjeselskaper, og kun de som har sendt inn sine regnskaper til Regnskapsregisteret. Statistikken omfatter ikke selskaper i finansiell sektor som driver finansielle aktiviteter og tilbyr finansielle tjenester (forretningsbanker, sparebanker, kredittforetak, finansieringsselskaper, og andre finansielle foretak). Regnskaper der det er avdekket alvorlige feil eller mangler i enten resultat- eller balanseposter, er ikke med i statistikken. Avviklingsregnskap er utelatt, da dette er regnskaper som ikke er utarbeidet under forutsetning om videre drift.

Tabeller: