192882_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnno/aar-forelopige
192882
Svakere lønnsomhet
statistikk
2014-10-07T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
regnno, Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper, driftsinntekter, driftskostnader, driftsresultat, årsresultat, anleggsmidler, omløpsmidler, egenkapital, gjeld, årsregnskap, resultatregnskap, balanseposter, eiendelerRegnskap, Virksomheter, foretak og regnskap
false
Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle aksjeselskaper gir oss oversikt over foretaksøkonomiske størrelser.

Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper2013, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svakere lønnsomhet

Foreløpige tall for de ikke-finansielle aksjeselskapene viser en lavere lønnsomhet i 2013 enn i 2012.

Regnskapsstatistikk for ikke- finansielle aksjeselskaper.
Mill. kr.Prosent
201320122012 - 2013
Resultatregnskap
Driftsinntekter4 879 7804 844 1040,7
Driftsresultat586 105604 206-3,0
Ordinært resultat før skattekostnad695 610849 898-18,2
Årsresultat405 141499 250-18,9
Balanse
Anleggsmidler7 513 0526 993 6407,4
Omløpsmidler2 760 0342 795 880-1,3
Egenkapital4 596 0064 030 08614,0
Gjeld5 677 0645 759 434-1,4
ProsentProsentpoeng
Nøkkeltall
Driftsmargin12,012,5-0,5
Totalrentabilitet8,110,2-2,1
Egenkapitalrentabilitet8,812,5-3,7
Egenkapitalandel44,741,23,5
Figur 1. Egenkapitalrentabilitet for ikke-finansielle aksjeselskaper

Svekkelse både i driftsresultatet og resultat av finansielle poster ga et lavere resultat før skatt i 2013 enn i 2012. Driftsmarginen var 12 prosent i 2013, ned med 0,5 prosentpoeng fra året før. Ytterligere nedgang i finansielle poster bidro til at det samlede resultatet før skatt ble svakere enn i 2012. Dermed gikk resultatgraden ned med 3,2 prosentpoeng, fra 17,5 prosent i 2012 til 14,3 prosent i 2013.

Egenkapitalen for ikke-finansielle aksjeselskaper økte imidlertid i 2013. Egenkapital i selskapet representerer den delen av investert kapital som tilhører eierne og fordeles i ‘innskutt fra eierne’ og ‘tilbakeholdt resultat’. Oppgang i egenkapital kombinert med nedgang i gjeld ga økt egenkapitalandel til de ikke-finansielle selskapene. Egenkapitalandelen gikk opp fra 41,2 prosent i 2012 til 44,7 prosent i 2013.

Endringer i datagrunnlaget påvirker sammenlignbarhetenÅpne og lesLukk

Ny institusjonell sektorgruppering er innført fra og med 2012 og gjør at tallene ikke er fullt ut sammenlignbare med tidligere år. Dette påvirker avgrensningen mellom finansielle og ikke-finansielle foretak og medfører at næringsgruppen porteføljeinvesteringer er flyttet ut av ikke-finansielle foretak. I forbindelse med den nye sektorinndelingen ble det også gjennomført enkelte endringer i næringskodingen som vil kunne påvirke sammenliknbarheten av tall fordelt på næring.