99587_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnno/aar
99587
Bedret drift – lavere kapitalavkastning
statistikk
2013-05-24T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
regnno, Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper, driftsinntekter, driftskostnader, driftsresultat, årsresultat, anleggsmidler, omløpsmidler, egenkapital, gjeld, årsregnskap, resultatregnskap, balanseposter, eiendelerRegnskap, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Bedret drift – lavere kapitalavkastning

Driftsmarginen økte for ikke-finansielle aksjeselskaper i 2011. Svekkelser i finansielle poster bidro imidlertid til at årsresultatet gikk ned.

Regnskapsstatistikk for ikke- finansielle aksjeselskaper.
Mill. kr.Prosent
201120102010 - 2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter4 662 5034 230 88910,2
Driftsresultat619 628514 01820,5
Ordinært resultat før skattekostnad714 462741 861-3,7
Årsresultat358 325456 728-21,5
Balanse
Anleggsmidler6 604 0596 328 6604,4
Omløpsmidler2 772 7002 649 9444,6
Egenkapital3 883 3983 752 3003,5
Gjeld5 493 3615 226 3055,1
ProsentProsentpoeng
Nøkkeltall
Driftsmargin13,312,11,2
Totalrentabilitet9,29,7-0,5
Egenkapitalrentabilitet9,312,2-2,9
Egenkapitalandel41,441,8-0,4

Aksjeselskapenes egenkapitalrentabilitet gikk ned fra 12,2 prosent i 2010 til 9,3 prosent i 2011. Med andre ord tjente aksjeselskapene om lag 12 kroner per investert hundrelapp i 2010 kontra 9 kroner i 2011.

For aksjeselskapene i Fastlands-Norge var kapitalavkastningen enda lavere. Den gikk ned fra 11,7 prosent i 2010 til 7,0 prosent året etter.

Driftsresultat opp – finansresultat ned

Driftsresultatet økte fra 514 milliarder kroner i 2010 til vel 620 milliarder kroner i 2011. Dette bidro til at driftsmarginen økte fra 12,1 til 13,3 prosent i perioden. Resultatet av finansielle poster gikk ned fra 228 milliarder kroner til snaut 95 milliarder kroner i samme periode.

Det var innen næringen olje og gass at økningen i driftsresultat var størst, med vel 112 milliarder kroner, eller 39,9 prosent.

 

Endret næringskoding påvirker sammenlignbarhetenÅpne og lesLukk

Det har fra 2010 til 2011 vært enkelte klassifikasjonsendringer i næringskodingen. Dette vil kunne påvirke sammenligningen av tall fordelt på næring mellom de to årene. Næringsendringene har hatt størst innflytelse på gruppene ”porteføljeinvesteringer” og ”forretningsmessig tjenesteyting”.